HR Strategie: beleid en opleiding flexibel personeel schiet tekort

0
394

Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en personeelsbeleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel en daarmee van de organisatie op termijn in het geding komen.

Dit is een van de conclusies uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie.


HR Proffie
HR Strategie en Berenschot organiseren samen de HR Proffie Beleidsprijs, waarvoor afgelopen week de genomineerden bekend werden gemaakt. In de vakjury van deze prijs zit ook Suzanne Jungjohann van Tempo-Team.

HR Proffie is een initiatief van HR Strategie, Berenschot, Tempo-Team en NVP. De HR Proffie brengt voorbeelden van inspirerend en doeltreffend HR-beleid onder de aandacht en onderstreept het belang van goed HR-beleid voor een succesvolle organisatie. Het is een netwerkevenement, waar HR-professionals elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sparren.


Onderzoek Berenschot
Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en worden gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, daarmee van de organisatie en uiteindelijk de beroepsbevolking, op termijn in het geding komen.

HR Strategie
Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’ dat is verschenen bij HR Strategie, een imprint van WEKA Business Media.

Uit onderzoek uitgevoerd door Hella Sylva en Johan van Dam (Berenschot) blijkt dat naarmate het aantal tijdelijke contracten toeneemt ten opzichte van de vaste contracten, er minder ruimte is voor personeelsbeleid en opleidingen. Hoewel de inzet van tijdelijke contracten op korte termijn voordelig lijkt te zijn voor organisaties, kan dit op de lange termijn juist weer voor kwaliteitsproblemen zorgen.

Beperking opleiding tijdelijk personeel is gemiste kans
“Beperking van opleidingsmogelijkheden voor medewerkers met een tijdelijk contract is een gemiste kans,” aldus Hans van der Spek van Berenschot. “Juist opleiding en ontwikkeling creëert betrokkenheid en waarborgt kwaliteit en continuïteit van diensten. En dat vormt de grootste uitdaging voor organisaties ten aanzien van de flexibele schil.” Maatschappelijk gezien is het bovendien van belang om de gehele beroepsbevolking op een afdoende opleidingsniveau te brengen of te houden. Door niet te investeren in een deel hiervan ontstaat een tweedeling.

Personeelsafdeling buiten spel
Ook komt in het onderzoek naar voren dat er minder beleidsmedewerkers op de personeelsafdeling werkzaam zijn, naarmate het aantal tijdelijke contracten stijgt; tegelijkertijd neemt het aantal administratieve krachten toe. “Daar waar personeelsmanagers van oudsher een belangrijke rol spelen bij de capaciteitsplanning, beloningsbeleid, werving en selectie van het vaste personeel, staan ze met betrekking tot de flexibele schil enigszins buiten spel,” aldus de onderzoekers. Daarmee wordt een substantieel deel van het personeelsbestand aan de directe invloed van de personeelsafdeling onttrokken.

Het onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2013-2014’, waaraan 143 personeelsmanagers hebben deelgenomen uit de profit en non-profit sector, meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuim, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten. Het in boekvorm gegoten onderzoek bevat meer dan 100 tabellen en grafieken met de belangrijkste Human Resources (HR) ken- en stuurgetallen, analyses en interviews met gerenommeerde HR-managers.

Bron: Berenschot, 28 augustus 2013