Horeca betaalt hoge prijs voor personeelsverloop

0
123

Het jaarlijkse personeelsverloop in de horeca is 40%. Dat kost de sector 1,4 miljard euro per jaar, ofwel 42.000 euro per bedrijf en 6% van de totale omzet.

Investeringen in technologie en het terugdringen van de werkdruk zijn cruciaal. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

30.000 euro extra per kok
De horecasector kent, mede door het grote aandeel jonge arbeidskrachten, traditioneel een grote arbeidsdynamiek. De branche wordt door het grote personeelsverloop geconfronteerd met torenhoge kosten. Zo kost het vervangen van een fulltime werkende kok bijna 30.000 euro en het vervangen van een fulltime medewerker in de bediening ruim 15.000 duizend euro.

Arbeidsproductiviteit
De werving en het inwerken van nieuwe medewerkers brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar pakt ook negatief uit voor de arbeidsproductiviteit van bestaande medewerkers. Ook verergert het verloop het personeelstekort, waardoor de branche niet goed kan inspelen op de sterke groei van de vraag.

Meer verloop dan in de zorg
Het verloop in de horeca is veel hoger dan in andere sectoren. Zo streeft de horeca de gezondheidszorg, waar het verloop beperkt blijft tot 15,7% per jaar, ruimschoots voorbij. Veel medewerkers besluiten de horeca te verlaten vanwege onvrede over de te lage beloning, de werkdruk, de gebrekkige mogelijkheid om carrière te maken en tekortschietende begeleiding.

Helft na half jaar weg
ABN AMRO vindt vooral de uitstroom van ‘hoofdbaners’ ronduit zorgelijk. Zij hebben een vakopleiding gevolgd en vervullen vaak een spilfunctie in het bedrijf. Van deze groep werkt na zes maanden nog maar 47 procent in de branche. Daarnaast is voor jongeren, die vaak tijdelijke functies vervullen tijdens hun studie, niet altijd een ‘hoofdbaan’ beschikbaar als zij wel in de horeca willen blijven werken. Dat is voor hen een belangrijke reden om de sector te verlaten.

Werkdruk verlagen
Volgens Koninklijke Horeca Nederland zijn de komende zes jaar jaarlijks 140.000 tot 158.000 medewerkers nodig om aan de stijgende vraag in de horeca te voldoen. Dit is volgens ABN AMRO onder de huidige omstandigheden onmogelijk. Wel benadrukt zij dat er manieren zijn om het personeelsverloop tegen te gaan, bijvoorbeeld door de werkdruk te verlagen.

Slimme apps
Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ABN AMRO: “Er zijn diverse slimme apps beschikbaar die kunnen helpen om overwerk te beperken. De apps leggen de aanwezigheid van medewerkers vast en informeren teamleiders en managers, met als doel te meten en te weten hoe medewerkers het werk ervaren.”

“Aanhaken op een initiatief als FairKitchens, een beweging die het welzijn van keukenpersoneel stimuleert, kan ook helpen. Tot slot kunnen investeringen in technologie, zoals slimme keukenapparatuur, werkzaamheden in de keuken en bediening efficiënter maken”, zegt Driessen. “Uiteindelijk is personeel doorslaggevend voor succes in de horeca. Het is dan ook verstandig personeel niet als kostenpost te zien, maar vooral te beseffen dat het veel meerwaarde heeft als je medewerkers weet te behouden.”

Bron: ABN AMRO, 10 september 2019