Hoorzitting: twijfel over kabinetsplannen flexwerk

0
535

Arbeidsmarktdeskundigen betwijfelen of flexwerkers een sterkere positie krijgen als bedrijven hen eerder een vast contract moeten aanbieden.

Dat bleek tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de uitwerking van het Sociaal Akkoord.

Flexwerkers krijgen door de plannen niet meer zekerheid, zo stelde Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, vast.

Rob Euwals van het Centraal Planbureau, de jongerenbeweging van Sywert van Lienden G500, P. Verhoog van Detailhandel Nederland zijn eveneens niet overtuigd van de plannen. Kantonrechter Monetta Ulrici zei tijdens de hoorzitting: ‘De kans bestaat dat mensen die drie jaar ergens hebben gewerkt daar zo ingevoerd zijn, dat ze eerder mogen blijven dan na twee jaar.’

Zowel CDA als D66 hebben bedenkingen tegen het plan van het minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om vanaf 2015 werkgevers te verplichten na twee jaar een vast contract te geven in plaats van na drie jaar. Ook de VVD zet vraagtekens bij deze uitwerking van het sociaal akkoord.

Grapperhaus
Dat geldt ook voor de maatregelen voor hervorming van de WW en het ontslagrecht. Hoogleraar Ferdinand Grapperhaus gaf tijdens de hoorzitting aan dat het kabinet de ontslagtoets vooraf moet afschaffen. In het sociaal akkoord staat dat die gehandhaafd blijft. Andere experts geven aan dat ouderen nu niet aan de slag komen als ze hun baan kwijtraken. Daarom hebben zij de ontslagbescherming hard nodig hebben.

Heronderhandeling van het complete akkoord?
Bernard Wientjes (VNO-NCW) waarschuwde dat “elk onderdeel van het akkoord even belangrijk is” en dat er het akkoord dan in zijn geheel heronderhandeld moet worden. Dat benadrukte ook Jaap Smit van CNV.

Ton Heerts van FNV vindt dat de extra bezuinigingen voor 2014, die het kabinet op Prinsjesdag zal aankondigen, niet in strijd mogen zijn met het sociaal akkoord, zoals een nullijn voor het overheidspersoneel.

Bron: NU.nl, 9 september 2013 en FD.nl, 10 september 2013