Hoogste tijd voor samenhangende visie op Nederlandse arbeidsmarkt

0
373

Start People roept het volgende kabinet op om met een samenhangende visie op de arbeidsmarkt te komen.

Start People Visiepaper verkiezingen 2017 drie uitdagingen
Start People Visiepaper verkiezingen 2017 drie uitdagingen

In een verkiezingspaper worden de knelpunten op de arbeidsmarkt en de oplossingen van politieke partijen op een rij gezet.

Het volgende kabinet moet een fundamentele keuze maken over flexwerk:

  • Maatregelen voor beter functionerende arbeidsmarkt hebben slecht gewerkt
  • Toenemende kloof in bestaanszekerheid tussen vast en flex, onduidelijkheid over de status van zzp’ers
  • In die visie moet een fundamentele keuze gemaakt worden over flexwerk: zien we dit als noodzakelijk kwaad of als nuttig instrument?

Visie op werk
Dit stelt Start People in de trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt.

Start People, een van de grootste HR-dienstverleners op het gebied van flexibele arbeid in Nederland, neemt de knelpunten van de arbeidsmarkt onder de loep. De trendpaper  vat de oplossingen samen, die de verschillende politieke partijen aandragen.

Verkiezingen: kansen voor beter werkende arbeidsmarkt
“De verkiezingen bieden de gelegenheid om met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die meer mensen een kans op werk biedt, die wezenlijke prikkels introduceert om een leven lang te leren en waarin mensen in zichzelf investeren”, zegt Leonie Belonje, Director Social & Public Affairs van USG People, het moederbedrijf van Start People.

Start People constateert dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren niet hebben gewerkt. De politiek heeft onvoldoende antwoord op maatschappelijke trends als robotisering, digitalisering, langer doorwerken en vergrijzing.

Tijd voor een fundamentele discussie over flexwerk
Start People pleit voor een fundamentele discussie over flexwerk. Nederland kent in vergelijking met veel andere Europese landen een behoorlijk flexibele arbeidsmarkt. Dat heeft geleid tot economisch voordeel, maar tegelijkertijd worden de lusten en lasten van flexibele arbeid niet eerlijk verdeeld. De kloof tussen mensen met een vast contract en de groep flexwerkers en zzp’ers is te groot.

“De trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt is evident. Dat is op zich positief, maar we zien ook knelpunten ontstaan”, zegt Belonje. “Denk aan een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een hardnekkige werkloosheid onder ouderen en mensen met een beperking, een toenemende kloof in bestaanszekerheid tussen vast en flex en onduidelijkheid over de status van zzp’ers. Een nieuw kabinet dient een visie te ontwikkelen die deze knelpunten wegneemt.”

Maatregelen huidige kabinet nauwelijks effectief
Het huidige kabinet heeft wel geprobeerd de arbeidsmarkt vlot te trekken, maar gewenste effecten werden niet bereikt. Zo had de Wet werk en zekerheid tot doel flexmedewerkers sneller naar een vaste baan te laten doorstromen. Het aantal banen is de afgelopen jaren sterker gestegen, maar het aantal vaste banen niet of nauwelijks. Voor werkgevers zijn de risico’s voor vaste contracten te hoog. Een nieuw kabinet moet daarom kijken naar de wet- en regelgeving rondom ontslag, de loonkosten op arbeid en de uitkering bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast verdient de Wet DBA aandacht. Wat opvalt in de verkiezingsprogramma’s is dat veel partijen hun kaarten gedekt houden als het over zzp’ers gaat. Belangrijk is in elk geval dat de Wet DBA ‘echte’ ondernemers niet in de weg mag zitten terwijl er ook meer controle op schijnzelfstandigheid moet komen. Belonje: “Er is grote behoefte aan een eenvoudige, fraudebestendige en goed te handhaven verklaring die vooraf duidelijkheid biedt.”

Verkiezingsprogramma’s onder de loep
In de trendpaper toetst Start People de verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen aan de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat. De bevindingen zijn gerangschikt in een handig overzicht.

Bron: StartPeople, 6 maart 2017