Werkruimte in huurwoning is aftrekpost IB

0
269

De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat een zelfstandige de werkruimte in een gehuurde woning fiscaal mag aftrekken.

Zie de uitspraak, ECLI:NL:HR:2016:1899
Betreft: Inkomstenbelasting. Art. 3.16 en art. 3.19 Wet IB 2001. Werkruimte in gehuurde woning. Als ondernemingsvermogen geëtiketteerd huurrecht; forfaitaire onttrekking wegens privégebruik.

Met terugwerkende kracht?
De uitspraak van de Hoge Raad dat zzp’ers een huurwoning mogen opvoeren als aftrekpost, kan grote gevolgen hebben, want die zou ook met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast, zegt Josien van Breda, directeur van FNV Zelfstandigen, desgevraagd in het FD. Ze adviseert echter nog enige terughoudendheid, tot er meer bekend is over hoe de Belastingdienst hiermee omgaat.

Minstens 10% zakelijk gebruik van huurwoning
Een werkkamer moet tenminste 10% van het woonoppervlak van de huurwoning beslaan.
“De Hoge Raad verwijst naar vaste rechtspraak dat een ondernemer een bezitting kan aanmerken als ondernemingsvermogen bij minstens 10% zakelijk gebruik. Dat gold al voor telefoons en nu dus ook voor werkruimte,” zegt Josien van Breda.

Bron: FD, 17 augustus 2016 en Rechtspraak.nl, 12 augustus 2016