Hoe werkt een controle van de SNCU?

0
1350

Hoe werkt een controle van de SNCU?
Bij verreweg de meeste controles die de SNCU laat uitvoeren op de naleving van de cao voor uitzendkrachten, worden afwijkingen geconstateerd en moeten er correcties en nabetalingen plaatsvinden, wat veel tijd, geld en onrust veroorzaakt. Uitzendbureaus en payrollbedrijven gaan er echter over het algemeen vanuit dat bij hen alles goed in orde is.

Beleving versus realiteit
De meest gehoorde opmerking is wel dat het met de toepassing van de cao en de inlenersbeloning dik in orde is, omdat er bijvoorbeeld bij ABU, NBBU en NEN controles geen (zwaarwegende) opmerkingen zijn gemaakt op dat vlak. Tijdens een controle door de SNCU komen er ondanks dat toch heel vaak fouten boven water, die ook nog eens veel geld kosten.

Cao-politie
De SNCU zoomt veel dieper in op naleving van alle cao-aspecten dan andere controles en doet haar bijnaam ‘cao-politie’ eer aan. Andere instanties controleren op een breder vlak.

Looptijd controletraject
Vanaf het moment dat de SNCU informatie opvraagt bij het uitzendbureau of payrollorganisatie duurt het alles bij elkaar ca. 1 tot 1,5 jaar totdat het controletraject is afgesloten, op voorwaarde dat bij de hercontrole alles in orde is bevonden. Komen er tijdens de hercontrole opnieuw afwijkingen boven tafel, ontstaat er een juridische procedure en duurt het allemaal nog veel langer en heeft het nog grotere financiële gevolgen.

Gevolgen lopende controle
De SNCU wisselt informatie uit met de Belastingdienst en de Inspectie SZW. Dit betekent dat u een verhoogd risico loopt dat ook deze instanties u met een bezoek komen vereren. Daarnaast kan het, afhankelijk van de omvang van de geconstateerde afwijkingen, tot gevolg hebben dat u geen goedkeurende verklaring krijgt voor uw jaarrekening. Banken staan ook niet te trappelen om de financiering uit te breiden als er sprake is van een lopende SNCU-controle. Daarnaast ontstaan er ook praktische problemen als u tijdens een lopende controle een ABU of NBBU lidmaatschap wilt aanvragen voor de huidige vennootschap of een (nieuw opgerichte) zusterorganisatie.

Hoe gaat de SNCU te werk?
Een SNCU controletraject kent verschillende fasen en stappen die gezet worden. Op www.SNCUcontrole.nl is dit stapsgewijs uitgewerkt en er is ook een rekenvoorbeeld opgenomen, zodat u kunt zien op welke manier de SNCU de schadelast berekent bij afwijkingen die worden geconstateerd.

Bron: Henk Geurtsen, partner Flex-Experts, 13 januari 2017