HK Solutions zoekt oplossing voor personeelstekorten tuinders West-Brabant

0
422

HK Solutions Global heeft een mobiliteitscentrum opgericht met als doel, op het gebied van arbeid, onder- en overcapaciteit intersectoraal te verbinden.

Het mobiliteitscentrum wil de economische gevolgen van de huidige coronacrisis helpen te beperken.

Tuinbouwbedrijven hebben handen tekort
Agrarische bedrijven in Brabant komen in problemen nu landen als Polen hun grenzen op slot hebben gegooid. Deze tuinbouwbedrijven zoeken naar oplossingen voor het dreigend tekort aan medewerkers, meldt Omroep Brabant. Lees meer

HK Solutions springt hier op in: “Met ons mobiliteitscentrum kunnen wij een bijdrage leveren aan enerzijds de invulling van het tekort aan arbeidskrachten en anderzijds het te werk stellen van medewerkers die vanwege de crisis zonder werk en inkomen zitten. Zo zijn bijvoorbeeld horecamedewerkers, die vanwege de coronamaatregelen werkloos werden, bij onze partners in de agrarische sector West-Brabant gestart. Deze ex-horecamedewerkers dragen hiermee bij aan het ondersteunen van het primaire voedsel proces.”

Bron: HK Solutions, 20 maart 2020