Het gaat onverminderd slecht met de detacheerders die aan overheden leveren

0
485

30 mei 2012

Was 2010 al een slecht jaar voor de detachering aan overheden, in 2011 ging het nóg slechter.

Dat blijkt uit een inventarisatie door Binnenlands Bestuur van de jaarcijfers over 2011 van de grootste externenbureaus.

Volgens Binnenlands Bestuur bedroeg de gemiddelde omzetdaling 30 procent bij leveranciers aan de publieke en semi-publieke sector, maar wie vooral externen aan gemeenten levert, heeft het nog zwaarder gehad. Een krimp van bijna 40 procent was in die markt niet uitzonderlijk. Het grootste probleem van de externenbureaus is de forse tariefdaling.

De malaise in de sector, die begin 2010 met een vrijwel collectieve inhuurstop aanving, duurt nog altijd voort: lopende contracten worden niet verlengd, vaste medewerkers niet vervangen en expertise die gemeenten niet in huis hebben, kopen ze op op projectbasis goedkoop in.

‘Het wordt nooit meer zoals het was’, zegt operationeel directeur Ton Hegeman van Eiffel in Binnenlands Bestuur.

Bron: Binnenlands Bestuur, 21 mei 2012