Herstel economie stimuleert aanbod arbeid niet

0
57

De herstellende economie heeft het aanbod van arbeid is in 2015 niet kunnen doen toenemen, blijkt uit cijfers die het CBS donderdag publiceerde. Wel is de werkloosheid gedaald.

“De geleidelijke aantrekkende economie stimuleert mensen die niet werken maar dat wel zouden kunnen nog niet om zich als werkzoekenden op de arbeidmarkt aan te melden”, aldus Peter Hein van Mulligen van het CBS. Over heel 2015 nam het aanbod van arbeid met 3000 personen af.

Werkloosheid daalt sterk onder 25- tot 45-jarigen
De cijfers geven ook een duidelijke daling aan van het aantal werklozen. In december 2015 waren er 588.000 werklozen, gelijk aan 6,6% van de beroepsbevolking. In december 2014 was dite 7,2%. De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7000 personen per maand gedaald.

Grafiek1

Het sterkst daalt de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen. In december 2014 was 6% van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar nog werkloos. Gedurende het jaar is dit percentage afgenomen tot 5,1%.

Aantal werkenden licht toegenomen
In december had 65,4 procent van de bevolking betaald werk, ofwel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Het aantal werkenden nam in de eerste helft van 2015 toe met ruim 40 duizend personen. Daarna bleef het aantal werkenden vrijwel gelijk om in de laatste drie maanden nog eens met 10 duizend toe te nemen.

Bron: CBS, 21 januari 2016 enFD, 21 januari 2016