HeadFirst wint aanbesteding samenwerkende waterschappen

0
107

HeadFirst wint aanbesteding voor professionaliseren inhuurproces samenwerkende waterschappen

Met ingang van 1 juli 2022 is HeadFirst verantwoordelijk voor de werving en selectie van interim professionals voor samenwerkende waterschappen. Daarnaast neemt de intermediair de contractafhandeling over. De looptijd van de raamovereenkomst is vier jaar, met de twee opties tot jaarlijks verlengen.

De samenwerking betreft: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) en Waterschap Vechtstromen (WVS). Deze vier waterschappen namen deel aan de Europese aanbesteding.

Cultuur verschillende waterschappen
“HeadFirst begint met de implementatie. Per waterschap vullen we een blauwdruk in, zodat elk waterschap een implementatie krijgt die optimaal aansluit op de eisen en wensen. Ook maken we een overkoepelend plan om de samenhang, afhankelijkheden en synergievoordelen binnen de activiteiten in kaart te brengen”, zo licht Director Intermediair Services Koen van Rijn toe.

Lees ook
Simone Groeneveld aangesteld als managing director MSP services HeadFirst Group