HeadFirst en Source – sterke combinatie

0
1302

Het verhaal achter de fusie van HeadFirst en Source

HeadFirst en Source gaan samen. De aandeelhouders zijn akkoord en de nieuwe directie is benoemd.

Tijd voor een interview met Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Edwin Prijden (CCO).

HeadFirst Source Group, directie Gert-Jan Schellingerhout, Edwin Prijden, Mike Korenvaar, Henk Zwijnenberg
Directie HeadFirst Source Group – met de klok mee: Gert-Jan Schellingerhout, Edwin Prijden, Mike Korenvaar, Henk Zwijnenberg

Directie en rolverdeling
Zij voeren de directie samen met CFO Henk Zwijnenburg en CLO Mike Korenvaar.

Edwin Prijden wordt het aanspreekpunt voor opdrachtgevers, hij krijgt de externe focus. Gert-Jan Schellingerhout richt zich voornamelijk op het managen van de interne operatie. Henk Zwijnenburg en Mike Korenvaar nemen respectievelijk de financiële en juridische taken op zich.

Dagelijks 4.000 professionals aan het werk
Met de fusie ontstaat een marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro. De totale waarde van HeadFirst is 33 miljoen.

Oprichter/eigenaar Rick Kruiswijk heeft zijn aandelen in HeadFirst verkocht, maar is ook aandeelhouder geworden in de nieuwe combinatie. Value8, de investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries, is de grootste aandeelhouder in de samengevoegde bedrijven.

Verschillen en overeenkomsten
In 2015 zijn de eerste gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie. “Source was en is beursgenoteerd,” zegt Prijden. “Source neemt, technisch gezien, HeadFirst over, maar wij spreken liever van een fusie.” “Wij willen de gelijkwaardigheid van beide organisaties op allerlei manieren onderstrepen en elkaars sterke punten benutten,” zo benadrukken Schellingerhout en Prijden.

“HeadFirst levert diensten aan tientallen eindklanten, maar niet aan de zogenoemde tussenmarkt. Onze opdrachtgevers zijn vooral corporates en overheden die Europees aanbestedingsplichtig zijn. Daarnaast hebben we voor zelfstandig professionals en leveranciers (met professionals in loondienst) een uitgebreid dienstenpakket ingericht. Vanuit die knowhow bieden we kennismanagement voor opdrachtgevers. Source heeft zich van oudsher vooral gericht op dienstverlening aan corporates en softwarehuizen en heeft zich minder toegelegd op dienstverlening aan professionals.”

HeadFirst, gedetailleerd netwerk van professionals
“Met HeadFirst hebben wij een breed netwerk van zelfstandigen, met name op de gebieden IT, finance, marketing en human resources,” verklaart Schellingerhout. “Daarnaast hebben wij een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde leveranciers, die ieder circa 25 tot 50 professionals op de payroll hebben staan, die zelf te klein zijn om rechtstreeks leveringsverplichtingen aan te gaan bij grote (aanbestedingsplichtige) opdrachtgevers. Wij bemiddelen voor hen.

Wij zijn gestart in 1995 en merkten dat de opdrachtgever wist waar de deskundigheid zich bevond. Tussen vraag en aanbod zaten echter vaak meerdere schakels, ofwel tussenpartijen. Wij besloten om dat anders te doen door deskundigheid altijd in te huren bij de bron. Wij hebben alle beschikbare deskundigheid in kaart gebracht voor onze opdrachtgevers. In het verlengde daarvan ligt contracthandling (ook wel ‘brokering’ genoemd), daarom hebben we ons ook daarin gespecialiseerd. Iets meer dan een derde van de professionals die voor ons werken, is zelfstandig.

De andere professionals staan op de payroll van leveranciers. We hebben een aparte afdeling relatiemanagers, die continu het aanbod in kaart brengt en contacten onderhoudt. Onze relatiemanagers adviseren professionals om ze op het juiste niveau te houden of te brengen. Wij organiseren maandelijks kennissessies voor hen. Daarnaast krijgen ze korting op bijvoorbeeld verzekeringen, mobiliteitsproducten en opleidingen. We investeren in voortdurende vernieuwing van onze dienstverlening aan professionals.

Die propositie zorgt ervoor dat zelfstandig professionals graag met ons zaken doen. Wij respecteren hun zelfstandig ondernemerschap en faciliteren hen zoals weinig intermediairs doen. Zij kiezen zelf of zij via HeadFirst voor opdrachtgevers werken of via HeadFirst een dienst afnemen.

We brengen met onze partner ZP Zaken elk kwartaal ZP Facts uit. Dankzij deze activiteiten weten wij en de professionals die we bemiddelen wat er speelt en welke behoeften er zijn in de markt. We houden rekening met de grote diversiteit van de professionals. Iemand die uit de schoolbanken komt en zich als IT-specialist laat verhuren, heeft uiteraard andere wensen en eisen ten aanzien van inkomen en oudedagsvoorziening, dan iemand die 60 is en aan de vooravond staat van zijn pensioen. Ons pakket aan diensten speelt in op de grote variatie binnen de groep zp’ers.”

Source levert ook aan de tussenmarkt
“Source en HeadFirst hebben slechts één gezamenlijke opdrachtgever, verder is er geen overlap van klanten. We vullen elkaar dus goed aan,” zegt Prijden. “Source levert in tegenstelling tot HeadFirst wel aan de tussenmarkt: grote softwarehuizen die onze professionals voor interne projecten inzetten, maar ook bij externe klanten. Zij gebruiken ons als wervingskanaal om de projecten van hun klanten verder in te kunnen vullen.”

Benelux en verder?
“Source is opgericht in 1998 en sinds een aantal jaren actief in de Benelux; vanaf 2012 in België en vanaf 2014 in Luxemburg. Wij bieden daar zowel onze contracting services als recruitment aan. De benaderingswijze van de markt en de terminologie is er anders. In België spreekt men bijvoorbeeld van IT consultants en noemt men een zp’er een freelancer. Wij werken er uitsluitend met Belgische medewerkers en lokale partijen en freelancers vanwege de cultuurverschillen en vanuit het besef dat Belgen zaken doen met Belgen.

In de toekomst gaan wij ons ook oriënteren op launching customers in Frankrijk en Duitsland. Nu al vergroot de fusie de internationale kansen voor zowel onze professionals als opdrachtgevers. Wanneer een klant van HeadFirst morgen in België – die voorbeelden hebben we al – iemand wil contracteren, kon dat eerst niet via HeadFirst. Met de nieuwe combinatie is dat wel mogelijk.”

Lange aanloop
De fusie had een lange aanloopperiode. “We wilden tijd nemen om alles zorgvuldig te bekijken en de fusie goed in de markt te zetten,” zegt Schellingerhout. “Daarnaast zijn 2015 en 2016 voor beide organisaties zakelijk gezien ook goede jaren geweest, waarin de core business stevig doorliep. We hebben vanuit HeadFirst veel ingeschreven op aanbestedingen en zijn daarin succesvol geweest. Ook de dagelijkse operatie vroeg veel aandacht en we zijn druk geweest met het anticiperen op de Wet DBA. Dat heeft allemaal meegespeeld.”

Labels blijven bestaan
“De labels HeadFirst en Source houden we intact,” verklaart Prijden. “In onze marketing willen we de kracht van de combinatie naar voren laten komen. We beraden ons nu op campagnes waarmee we dit kenbaar gaan maken.”

Naast HeadFirst en Source maken ook Designated Professionals en Proud Company onderdeel uit van de HeadFirst Source Group.

Platform voor vraag en aanbod
“Designated Professionals is de entiteit waar de activa Select, ons online platform waar we vraag en aanbod mee koppelen, in is ondergebracht. Hierin beheren we ons netwerk van 30.000 professionals, loggen onze opdrachtgevers in en kan men elkaar direct vinden. Alle handling vanaf het eerste telefoontje ‘wij zijn op zoek naar een deskundige op dit terrein’, tot aan contractering en betaling, het wordt allemaal in dit systeem uitgevoerd. Het is ook de bron van managementrapportages.”

Payroll
“Proud Company, arbeidsbemiddelaar en leverancier van payrolldiensten, is in 2015 aangekocht door Value8 en in 2016 verkocht aan Source. Daardoor maakt Proud nu dus ook onderdeel uit van de nieuwe combinatie. De klanten van Proud kunnen we ook bedienen met de diensten van HeadFirst en Source.”
HeadFirst Source Group - interview bij fusie
Click in bedrijfscultuur
“HeadFirst en Source hebben in de basis dezelfde kernwaarden,” zegt Schellingerhout. “We kennen wel wat verschillen qua dynamiek, maar dat is verklaarbaar uit het feit dat beide organisaties een ander type klanten bedienen met een verschillende omvang. Beide organisaties versterken elkaar. Bij onze bedrijven werken tussen de 30 en 50 eigen medewerkers. De fusie is een jaar geleden al bekend gemaakt, waardoor iedereen tijd kreeg om aan het idee te wennen. Er is een duidelijke click, wij merken dat de samenwerking tussen de medewerkers vanaf het begin enthousiast is verlopen. Dat is bemoedigend met het oog op de vele kansen die wij zien in de markt. Wij zijn optimistisch over de gezamenlijke toekomst van onze organisaties.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws