HeadFirst Source Group omzetgroei zet door in Q3 2017

0
148

HeadFirst Source Group NV heeft de stijgende lijn van het eerste half jaar van 2017 doorgezet in het derde kwartaal. Omzet, bruto marge en winst zijn sterk gestegen.

Hoofdpunten tot en met het derde kwartaal 2017
• Omzet* € 361,3 miljoen (2016: € 142,1 miljoen)
• Bruto marge € 10,84 miljoen (2016: € 4,0 miljoen)
• Operationele** EBITDA € 4,62 miljoen positief
• Aantal professionals meer dan 4.700

De organisatie dankt dit aan de fusie tussen HeadFirst en Source. De nieuwe combinatie is succesvol in het bemiddelen van externe professionals en het reguleren van de inhuur voor haar opdrachtgevers.

Uit het persbericht:
De omzet* van HeadFirst Source Group stijgt van € 142,1 miljoen euro over de eerste 9 maanden van 2016 naar € 361,3 miljoen euro over 2017, een stijging van 154 procent. De bruto marge groeide met 171 procent van € 4 miljoen naar € 10,84 miljoen. De operationele** EBITDA kwam uit op € 4,62 miljoen. De fusiekosten, dat wil zeggen de kosten die samenhangen met de fusie en de integratie van HeadFirst en Source en overige eenmalige kosten, komen uit op € 0,69 miljoen. Het eigen vermogen van HeadFirst Source Group stijgt naar € 10,1 miljoen. Het nettoresultaat voor amortisatie komt uit op € 2,34 miljoen. De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) over de eerste negen maanden bedraagt € 0,25. De nettowinst per aandeel (na fusiekosten) komt uit op € 0,19 per aandeel.

Commercieel succes in derde kwartaal
HeadFirst Source Group slaagt erin hoogopgeleide professionals succesvol te bemiddelen bij haar opdrachtgevers. Het aantal professionals dat dagelijks via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers opdrachten uitvoert, bedraagt momenteel meer dan 4.700. De gunning van een aantal grote aanbestedingen en de gewonnen tendertrajecten in de eerste drie kwartalen van het jaar, zullen een positieve invloed hebben op de omzetontwikkeling in 2018.

HeadFirst Source verwacht ook in de komende periode commerciële successen bij aanbestedingen en tenders. Tevens wordt verwacht dat in toenemende mate van de synergievoordelen geprofiteerd zal kunnen worden.

De synergievoordelen van de fusie, waaronder de verdere uitrol van het verdienmodel van de fusiepartner HeadFirst, konden nog niet geheel in 2017 gerealiseerd worden. De integratie in processen en systemen vindt definitief plaats per 1 januari 2018.

* Met omzet wordt bedoeld: bruto facturatiewaarde
** Met operationeel wordt bedoeld: voor eventuele bijzondere kosten in verband met fusie en integratie

Bron: HeadFirst Source Group, 30 november 2017