HeadFirst Source Group: sterke omzetgroei H1 2017

0
65

HeadFirst Source Group N.V. meldt een sterke stijging in omzet en resultaat over het eerste halfjaar van 2017.

De organisatie profiteert van de eind december 2016 gerealiseerde fusie tussen HeadFirst en Source. Als gevolg daarvan zijn de resultaten meer dan verdubbeld, meldt HSG. De omzet steeg van € 96,5 naar € 243,6 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) bedraagt € 7,4 miljoen tegen € 3,1 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Het aantal professionals dat dagelijks vanuit beide organisaties bij opdrachtgevers wordt ingezet is in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk met 6,4% gestegen ten opzichte van eind 2016. Momenteel zijn meer dan 4.500 ingehuurde professionals via HeadFirst Source Group bij opdrachtgevers aan het werk.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg van € 1,15 tot € 2,75 miljoen. Het operationele bedrijfsresultaat – EBITDA gecorrigeerd voor fusie- en integratiekosten – kwam uit op € 3,1 miljoen. Het resultaat na belastingen verbeterde naar € 407.000 (eerste halfjaar 2016: € 121.000).

Het nettoresultaat voor amortisatie kwam uit op € 1,51 miljoen. De winst per aandeel (voor amortisatie) bedroeg € 0,12.

De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met kostenbeheersing. De integratie van HeadFirst en Source ligt op schema, waarbij sinds 3 juli 2017 wordt gewerkt vanuit één locatie (Hoofddorp).

Verwachting
Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht HeadFirst Source Group een verdere omzetgroei. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op de in de eerste helft van 2017 gegunde aanbestedingen en tendertrajecten. Bovendien wordt een toename verwacht van het aantal ingezette professionals bij bestaande opdrachtgevers. De synergievoordelen zullen verder in het tweede halfjaar gerealiseerd worden. Op basis van de positieve omzetverwachting en de synergievoordelen, wordt voor de tweede jaarhelft een verbetering van de marge van HeadFirst Source Group verwacht.

Bron: HeadFirst Source Group persbericht, 12 september 2017