HeadFirst Source Group benoemt nieuwe accountant

0
102

HeadFirst Source Group heeft Accon avm als accountant benoemd.

Eerder was Mazars de accountant van de HeadFirst Source Group.

De fusie van HeadFirst en Source bleek complex. Het vaststellen van de jaarrekening over 2016 gebeurde nog zonder controleverklaring.

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 september 2017 hebben de aandeelhouders van HeadFirst Source Group de Raad van Commissarissen gemachtigd tot het benoemen van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2017.

Bron: HeadFirst Source Group, 8 januari 2018