HeadFirst Source – Gert-Jan Schellingerhout voorzitter directieteam

0
201

Gert-Jan Schellingerhout wordt voorzitter van het directieteam van HeadFirst Source. Dat meldt Source Group in het kader van de fusie met HeadFirst.

Source Group heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven op 9 februari as. In die vergadering wordt de fusie met HeadFirst ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd. Tevens zal over eeen statutenwijziging worden gestemd, waarin wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigingen in HeadFirst Source Group N.V.

Nadat in oktober 2015 het voornemen van deze fusie is bekendgemaakt, was dit voornemen ook onderwerp van bespreking in aandeelhoudersvergaderingen daarna. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 27 juni 2016 is gehouden. Op 22 december 2016 heeft een informatieve aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. Op die dag is ook
een persbericht uitgebracht met de hoofdlijnen van de fusie. Source Group heeft op 27 december 2016 meegedeeld dat definitieve overeenstemming is bereikt over de fusie met HeadFirst.

Tegelijk met dit persbericht is op de website van Source een informatiecirculaire gepubliceerd. Die circulaire heeft tot doel nadere informatie te verschaffen over de fusie.

Bestuur en Raad van Commissarissen van Source Group zijn verheugd over de creatie van de combinatie HeadFirst Source en verwachten dat de positie van de onderneming hierdoor aanzienlijk wordt versterkt en dat voor aandeelhouders het perspectief ontstaat van verdere waardecreatie.

Samenstelling directie HeadFirst Source

Ten behoeve van de aansturing van de combinatie wordt één directieteam samengesteld. Met instemming van de Raad van Commissarissen is besloten tot de volgende rolverdeling en invulling van het directieteam:

Gert-Jan Schellingerhout: CEO (executive)
Edwin Prijden CCO (commercial)
Henk Zwijnenburg CFO (financial)
Mike Korenvaar CLO (legal)

Henk Zwijnenburg en Edwin Prijden zijn beiden afkomstig van Source en Gert-Jan Schellingerhout en Mike Korenvaar zijn beiden afkomstig van HeadFirst.

Bron: Source, 2 februari 2017