Herstel economie zet arbeidsmarkt onder druk

0
620

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is in 2014  verder toegenomen. De kloof tussen vraag en aanbod in groeisectoren is groter geworden.

Dat blijkt uit de Hays Global Skills Index 2014, het rapport dat Hays jaarlijks in samenwerking met Oxford Economics produceert.

Druk op arbeidsmarkt
De wereldwijde talentencrisis verdiept zich, omdat de economische groei steeds meer druk legt op de markt voor geschoolde arbeidskrachten. De uitdagingen zijn bijzonder acuut in de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar de groei nu vergelijkbaar is met het niveau van voor de crisis. Ook in Nederland neemt de druk op de arbeidsmarkt duidelijk toe. Er is een oplopend tekort aan geschoolde professionals in de groeisectoren die voor Nederland van economisch belang zijn, zoals high tech en IT, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing zorgt voor een afnemend arbeidspotentieel.

De Hays Global Skills Index 2014 geeft de dynamiek weer van de arbeidsmarkten en is gebaseerd op de 31 grootste internationale economieën.

Score voor Nederland
Uit de cijfers voor Nederland blijkt dat de druk op onze arbeidsmarkt toeneemt. Een licht economisch herstel – na een periode van dalende vraag – zorgt voor een toenemende vraag naar arbeid in met name de groeisectoren, zoals de high tech industrie, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt.

Mondiaal een toenemende talent mismatch
In veel markten sluit het aanbod van arbeid niet aan op de vraag. De talent mismatch – de kloof tussen beschikbare vaardigheden en de vaardigheden waar behoefte aan is – werd dit jaar nog groter. Dit is  met name in Denemarken, Polen, VS, Spanje, Portugal, Japan, het VK en Italië.

Belangrijkste bevindingen Hays Global Skills Index:

  • Omdat het mondiale herstel doorzet en er meer gekwalificeerde banen worden gecreëerd, zal de talentencrisis blijven toenemen.
  • Bedrijven worstelen met de werving van werknemers die de vereiste vaardigheden hebben, met name in sectoren zoals IT en techniek.
  • Ontwikkelde economieën, zoals de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK, ervaren de grootste druk op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben landen in ontwikkeling – zoals Brazilië, Mexico en India – de arbeidsmarktcondities zien verzachten.
  • In 2014 is de loondruk evident in een aantal arbeidsmarkten rond de wereld. De niveaus van talent mismatch en arbeidsmarktparticipatie zijn eveneens verslechterd.
  • Overheden en ondernemingen moeten samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden, zodat de lokale beroepsbevolking de vaardigheden kan ontwikkelen waar werkgevers behoefte aan hebben en daarmee een verdere economische groei kunnen ondersteunen.

De methodologie
De Hays Global Skills Index geeft elk land een score tussen 0 en 10, die de aanwezige druk op de arbeidsmarkt meet. De score wordt berekend door een analyse van zeven gelijk gewogen indicatoren zoals opleidingsniveau, arbeidsmarketflexibiliteit en loondruk. Een totaalscore boven 5.0 geeft aan dat de arbeidsmarkt ‘krapper’ is dan normaal. Een score onder 5.0 geeft aan dat de markt ‘ruimer’ is dan normaal.

Bron: Hays, 25 september 2014