Hays: druk op arbeidsmarkt houdt aan

0
126

Organisaties blijven wereldwijd worstelen met het vinden van werknemers met de juiste skills. Dit blijkt uit de Hays Global Skills Index, van Hays en Oxford Economics.

Het rapport brengt de uitdagingen op de wereldwijde arbeidsmarkt en 33 lokale markten in kaart. De belangrijkste conclusies:

  • Minder druk op mondiale arbeidsmarkt ten opzichte van vorig jaar
  • Nederlandse situatie blijft onveranderd met een Index van 5,7
  • Meer hoogopgeleide migranten dan ooit tevoren
  • Technologische ontwikkelingen stimuleren werknemers om meer innovatieve werkvormen aan te nemen

Situatie Nederland onveranderd
Met een Index van 5,7 is de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vacatures is toegenomen ten gevolge van de groeiende economie. Desondanks zorgt een talent mismatch ervoor dat verdere groei achterblijft. Talent dat op de verkeerde plek zit zorgt bovendien voor een toenemende loondruk in de high skilled sectoren. Ook blijft de Nederlandse arbeidsmarkt last houden van de aanhoudende vergrijzing. Zo voorspelt de VN een daling in de beroepsbevolking van 0,5 procent tussen 2015 en 2020 en 1,8 procent tussen 2020 en 2025.

Toestroom migranten verlaagt druk mondiale Index
De doorstroom van opgeleide migranten heeft bijgedragen aan een daling van de mondiale Index van dit jaar. De totale score van 33 markten is dit jaar gedaald van 5,4 naar 5,3. Het is voor het eerst sinds het ontstaan van het rapport dat de mondiale Index blijft dalen. De VN schat in dat 244 miljoen mensen (3,3 procent van de totale wereldbevolking) momenteel elders ter wereld wonen dan hun vaderland. De data uit de Index laat daarnaast zien dat 29 procent van de migranten in de Europese Unie hoogopgeleid is; een toename van drie procent ten opzichte van 2011.

Vergrijzing minder zorgwekkend
In alle landen van de Index, op India na, daalt de beroepsbevolking in 2017 met één miljoen door vergrijzing. Echter, door een toenemende arbeidsparticipatiegraad in 25 van de 33 landen en de grootste toestroom van hoogopgeleide migranten ooit, lijkt het aanbod van professionals juist met 1,1 miljoen te groeien. Deze toestroom en de hogere participatiegraad zorgen ervoor dat de vergrijzingsproblemen in veel landen minder zichtbaar zijn.

Meer flexibiliteit
De toenemende beschikbaarheid van connectiviteit en technologie zorgt ervoor dat meer werknemers flexibele werkvormen aannemen. In de VS is het aantal freelancers, parttime werknemers en oproepkrachten met vijf procent gestegen naar vijftien procent van de totale arbeidsmarkt. Daarnaast is het aantal freelancers het afgelopen vijf jaar in Europa vier keer sneller gegroeid dan de totale werkgelegenheid.

Adequate opleidingen
Aangezien het aanbod van geschoolde werknemers stabiel blijft, kunnen bedrijven zich meer richten op het afstemmen van opleidingen en training op technologische veranderingen. De opkomst van technologie en automatisering helpt de productiviteit te verhogen en maakt flexwerken effectiever. Daarnaast kunnen innovaties en technologie ook tot nieuwe banen en kansen leiden. Werkgevers moeten daarom een prioriteit geven aan de juiste opleidingen en training om ervoor te zorgen dat hun werknemers zo optimaal mogelijk ingezet blijven worden.

War on talent
De lage loondruk in EMEA is kans om te investeren. Werkzoekenden genieten in een ideale situatie van een toename in het aantal aangeboden leer- en ontwikkelingsprogramma’s.

Bron: Persbericht Hays, 25 september 2017