Grote moeite om mensen voor bouw te strikken

0
115

De bouwsector heeft aanhoudend moeite om nieuwe mensen aan te trekken. Van de vacatures in de bouw staat gemiddeld 40% langer dan twee maanden open.

Dat blijkt uit cijfers van Indeed.

Daling
Er is wel een ontwikkeling te zien ten opzichte van vorig jaar. Toen lag het percentage van lastig in te vullen banen in dezelfde periode op maar liefst 46%. “De bouwsector is een complex deel binnen de arbeidsmarkt. Door de toenemende vraag naar onder andere woningen in Nederland blijft het werk zich maar opstapelen en de vraag is hoger dan het aantal beschikbare instromers. Dat zien we nu ook weer in deze cijfers terug”, zegt Sander Poos, Managing Director van Indeed.

Traag en snel
Naar functies met specifieke kennis, zoals een ontwerper civiele techniek, is men in de bouw gemiddeld het langst op zoek. Uit de analyse is gebleken dat werkgevers in 73% van de gevallen na twee maanden de vacature nog open hebben staan. Vacatures voor algemene functies zoals bouwmedewerkers (11%) en bouwinspecteurs (18%) worden daarentegen weer relatief snel ingevuld.

Regionale verschillen
In het afgelopen jaar was men in de provincies Zeeland en Groningen procentueel het langst op zoek naar mensen voor posities in de bouw. In beiden provincies stond meer dan de helft van alle vacatures in de bouw langer dan twee maanden open. In Friesland (33%) en Noord-Brabant (31%) verloopt het een stuk vlotter.

Door de stikstofcrisis liggen veel projecten in de buurt van natuurgebieden tijdelijk stil. “De recente actualiteiten maken het er voor de sector niet makkelijker op. Er is nu veel onzekerheid in de bouw over toekomstige projecten en de voortgang en continuïteit van bouwprojecten. Zeker op regionaal niveau zou dat mogelijke impact kunnen hebben op vraag en aanbod in de sector.”

Bron: Indeed, 21 oktober 2019