Groei intercedenten met SEU-vakdiploma

0
92

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) heeft in 2016 28% meer examens afgenomen dan in 2015, en 1746 vakdiploma’s uitgereikt.

Van alle deelnemers is 69% geslaagd voor het examen. In 2015 en 2014 groeide het aantal intercedenten met het diploma respectievelijk met 32% en 10%.

Actuele kennis
Barbara Kramer, manager van de SEU, ziet wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar in rap tempo opvolgen, en de aansprakelijkheid van opdrachtgevers steeds groter worden. “Opdrachtgevers en flexkrachten hebben een groeiende behoefte aan advies. Actuele kennis van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving is essentieel. Vaste medewerkers die het SEU-diploma Uitzendmedewerker behaald hebben, beschikken over de benodigde kennis om relaties te voorzien van de juiste informatie.”

Investeren in vakbekwame uitzendmedewerker
Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om vaste medewerkers op te leiden. In 2016 is het aantal flexorganisaties dat medewerkers opleidt tot het SEU-examen met 16% gegroeid. Opvallend is de groei van payroll-organisaties. De groei laat zien dat de branche de toegevoegde waarde van het vakdiploma erkent en investeert in vakbekwame medewerkers.

Bron: SEU, 9 februari 2017