Gilde koopt TMC

0
531

Gilde en TMC hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een openbaar bod in contanten door Gilde (de Bieder) op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van TMC tegen een prijs van € 18,75 per aandeel.

Een gevolg van de overname is, dat TMC verdwijnt van de Beurs.
Lees meer over Gilde Buy Out Partners

  • De Raad van Bestuur van TMC steunt het bod volledig en beveelt het voorgenomen bod unaniem aan voor acceptatie door de aandeelhouders; een in dit kader uitgebrachte fairness opinion ondersteunt deze aanbeveling.
  • Gilde onderschrijft de groeistrategie van TMC en de voorgenomen transactie zal bijdragen aan het versneld uitvoeren van deze strategie.
  • Het voorgenomen bod van € 18,75 betekent de hoogste prijs ooit voor aandelen TMC en impliceert tevens een premie van 25% op de slotkoers van het aandeel TMC op 19 oktober 2012, de werkdag voor publicatie van dit persbericht en een premie van circa 47% op basis van de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de publicatie van het persbericht.
  • Grootaandeelhouders die circa 81% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, hebben zich onherroepelijk gecommitteerd om de door hen gehouden aandelen in TMC in het kader van het voorgenomen bod aan Bieder aan te bieden of aan Bieder te verkopen.

Strategische argumentatie
Het voorgenomen bod heeft diverse voordelen voor TMC, haar aandeelhouders, werknemers, klanten en overige betrokkenen: (i) Gilde onderschrijft de algehele strategie van het management van TMC, (ii) Gilde stelt TMC in staat haar groeistrategie, die zowel organische groei als groei door middel van acquisities omvat, versneld uit te voeren door TMC te voorzien van financiële en management ondersteuning en (iii) het voorgenomen bod geeft de huidige aandeelhouders de mogelijkheid hun aandelen TMC te verkopen tegen een aantrekkelijke premie en daarmee direct de potentiële toekomstige waarde van hun aandelen te realiseren.

Profijt voor klanten
Thijs Manders, voorzitter Raad van Bestuur TMC: “Ik ben zeer verheugd dat na 12 jaar ondernemen en 6 jaar beursnotering TMC een volgende fase in gaat. Vanaf de eerste discussies met Gilde werd duidelijk dat de visie, het business model en ondernemersgeest van TMC wordt gewaardeerd en daarom ook behouden blijft. Dit is essentieel voor het aantrekken van de beste werkondernemers en voor het behouden van onze mensen. Onze klanten zullen hier uiteindelijk van profiteren. Ik kijk erg uit naar de komende jaren waarin ik als aandeelhouder en voorzitter van de Raad van Bestuur direct bij de onderneming betrokken blijf.”
Nikolai Pronk, Managing Director Gilde: “Vooral de ondernemende kwaliteiten bij de mensen van TMC hebben ons overtuigd van de groeimogelijkheden van TMC in haar thuismarkt Nederland en omringende landen. We zijn zeer enthousiast om samen met het management de komende jaren TMC’s activiteiten verder uit te breiden naar nieuwe marktsegmenten en regio’s en om daarin als aandeelhouder een ondersteunende rol te kunnen spelen.”

Het bod
TMC en Gilde maken gezamenlijk bekend dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een openbaar bod door de Bieder op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van TMC tegen een biedprijs in contanten van € 18,75 per aandeel. De voorwaarden waaraan dit bod dient te voldoen en de rechten en verplichtingen van Bieder en TMC met betrekking tot het bod zijn vastgelegd in een fusieprotocol. Op basis van de biedprijs wordt het totale aandelenkapitaal van TMC gewaardeerd op circa € 69,2 miljoen.
De biedprijs van € 18.75 per aandeel is de hoogste prijs ooit voor aandelen TMC en impliceert tevens een premie van 25% op de slotkoers van het aandeel TMC op 19 oktober 2012, de werkdag voor publicatie van dit persbericht en een premie van circa 47% op basis van de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de publicatie van het persbericht. De biedprijs is cum dividend en er worden geen aankondigingen van dividend verwacht voordat het voorgenomen openbaar bod is afgerond.

Aanbeveling
De Raad van Bestuur van TMC heeft diverse vergaderingen met zijn externe adviseurs gehouden met betrekking tot alle aspecten van het voorgenomen bod. Na de strategische, financiële en sociale aspecten van de transactie te hebben overwogen, inclusief een in dat kader door NIBC Bank N.V. uitgebrachte fairness opinion, heeft de Raad van Bestuur geconcludeerd dat het bod in het belang is van de vennootschap, de aandeelhouders en alle overige betrokkenen bij TMC en de aan haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur heeft besloten om het voorgenomen openbaar bod volledig te steunen en beveelt het voorgenomen openbaar bod unaniem aan voor acceptatie door de aandeelhouders. Gelet op potentiële belangenconflicten hebben de uitvoerende leden en niet-onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur niet deelgenomen aan de besluitvorming omtrent het aangaan van het fusieprotocol. De onderhandelingen over het fusieprotocol tussen TMC en de Bieder zijn gevoerd door en namens de onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur.

TMC blijft onder eigen naam activiteiten zelfstandig voortzetten
TMC zal haar activiteiten onder dezelfde naam en als zelfstandige onderneming blijven voortzetten. Gilde onderschrijft de visie en groeistrategie zoals deze momenteel wordt uitgedragen door de Raad van Bestuur van TMC. TMC krijgt de mogelijkheid om verder te groeien, zowel organisch als door middel van acquisities, om zo haar huidige marktpositie te verstevigen. Gilde heeft zich gecommitteerd om de onderneming onder haar huidige management te laten blijven opereren.

TMC en Gilde geven in hun persbericht ook meer informatie over de voorwaarden en hoe er wordt gehandeld als er een concurrerend bod wordt gedaan.

Vervolgstappen
Gedurende de komende weken zullen partijen verdere stappen ondernemen om de documentatie voor het voorgenomen bod te finaliseren. Daarna zal het bod, indien de voorwaarden voor het uitbrengen ervan zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan, door Bieder worden uitgebracht door de publicatie van het biedingsbericht. De huidige verwachting is dat dit midden november zal plaatsvinden.

Einde beursnotering
Het is de bedoeling de notering van TMC zo spoedig mogelijk na de gestanddoening van het bod te beëindigen. Daarnaast verwacht Gilde, afhankelijk van het aantal aandelen dat door de Bieder wordt gehouden na afronding van het bod, een uitkoopprocedure te starten om alle nog door minderheidsaandeelhouders gehouden resterende aandelen in TMC te verkrijgen. Ook zal Gilde mogelijkerwijs andere stappen ondernemen die er toe leiden dat de beursnotering wordt beëindigd en/of alle resterende aandelen worden verkregen.

Bron:  TMC, 22 oktober 2012 en Gilde, 22 oktober 2012