Gerechtsdeurwaarders in actie voor eenvoudiger beslagvrije voet

0
123

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wil dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

De wet is al in 2017 aangenomen, maar nog steeds niet van kracht vanwege ICT-problemen bij de overheid.

Primaire levensbehoeften
De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Dieper in de schulden
De huidige berekening van de beslagvrije voet is ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Burgers moeten er zelf informatie voor aanleveren, en dat gebeurt zelden. Daardoor wordt in driekwart van de loonbeslagen de beslagvrije voet te laag vastgesteld. In 2018 zijn bijna 200.000 burgers met schulden hierdoor nog dieper in de problemen gekomen, omdat ze te weinig geld overhouden om van te leven.

Wetsvoorstel
De KBvG heeft in 2014 een wetsvoorstel ingediend om de beslagvrije voet snel en goed te berekenen. Bovendien is de berekening dan ook door de burger in te zien. Dit voorstel is in het voorjaar van 2017 als wet aangenomen en zou op 1 januari 2019 worden ingevoerd.

Uitgesteld
Door ICT-problemen bij de overheid was de invoering van de wet al uitgesteld tot 1 januari 2021. Er moest een rekenmodule worden ontwikkeld, een website voor de burger (inlogportaal) en een voorziening om de informatie op te halen. Gerechtsdeurwaarders hebben dit allemaal al klaar en hebben de overheid aangeboden om dit te gebruiken. Maar de overheid wil dit zelf gaan ontwikkelen. Daardoor dreigt het invoeren van de wet opnieuw te worden uitgesteld.

De KBvG is een petitie gestart. De organisatie vindt dat verder uitstel niet kan, omdat dit nog meer burgers in ernstige financiële problemen brengt.

Bron: KBvG, 14 november 2019