Generatie Z vormt geen bedreiging

0
101

Ruim twee derde van de Nederlandse werknemers van 25 jaar en ouder voelt zich, kijkend naar de toekomst, niet bedreigd of gepasseerd door jong talent of nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

Met name de dertigers laten zich hier niet door uit het veld slaan, deze groep ervaart de minste bedreiging. Zo blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology, die naar verwachting in 2030 een belangrijk en impactvol aandeel van de arbeidsmarkt vormen.

> Zie de infographics

Slechts een kleine 20 procent van de respondenten voelt wél de hete adem van de jonge garde in de nek. In dit opzicht is er weinig tot geen verschil tussen de drie onderzochte sectoren. Voor alle geldt dat het merendeel zich geen zorgen maakt. Tussen de verschillende leeftijdscategorieën is wel een verschil te zien. De groep in de leeftijd van 31 tot 40 jaar is het meest zelfverzekerd, 80 procent heeft aangegeven geen bedreiging te voelen door nieuwkomers. Voor 50+’ers ligt dit percentage op 60 procent.

Onderzoek Baan van de Toekomst
Het onderzoek is begin 2015 uitgevoerd onder zo’n 400 professionals werkzaam in de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Als onderdeel van het onderzoek raadpleegde Hays futurologen voor een toekomstschets van de arbeidsmarkt in 2030 per sector en werden interviews afgenomen met specialisten uit de verschillende sectoren.

Bron: Hays.nl, 6 juli 2015