Geen verhoging dwangsom Taxibedrijf Klomp

0
44

FNV is er niet in geslaagd via de rechtbank een verhoging van de dwangsom voor taxibedrijf Klomp Groepsvervoer te realiseren.

Dwangsom
Het taxibedrijf is niet in staat voor zijn werknemers de in de cao vastgelegde woon-werkregeling te betalen. Het gerechtshof oordeelde dat Klomp vanaf 1 september 2015 met terugwerkende kracht een woon-werkvergoeding moet betalen, en hanteerde een dwangsom op van 500 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro. FNV stelde een verhoging van die dwangsom naar 100.000 euro per dag voor.

De rechter oordeelde in een vrijdag gepubliceerd vonnis dat de door FNV beoogde dwangsom niet het juiste middel is. Redelijkerwijs is niet aan te nemen dat Klomp de verplichting kan nakomen, en een dwangsom heeft niet de bedoeling een faillissement tot stand te brengen, aldus het hof.Bron: FNV, 11 maart 2016