Gedetacheerde buitenlandse werknemers in NL – nieuwe wet

0
994

Gedetacheerde buitenlandse werknemers Nederland – nieuwe wetgeving

| Wetsvoorstel
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU
|


Het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ligt nu bij de Tweede Kamer. De nieuwe wetgeving heeft veel consequenties.

De Europese Commissie meldde in een persbericht op 13 mei 2014 dat de Handhavingsrichtlijn (gebaseerd op het vrij verkeer van diensten) was aangenomen. “A clear signal that Europe does not accept fraud or abuse at the expense of posted workers or other forms of ‘social dumping'”, zo luidde de boodschap. Daarmee was de toon gezet.

Inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder en kwam begin februari van dit jaar het bericht dat de stap tot implementatie van de Handhavingsrichtlijn een feit is. Het wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (het wetsvoorstel) ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Heel veel aandacht krijgt het wetsvoorstel momenteel nog niet. Het is voor menig in Nederland gevestigde onderneming nog ‘een ver van mijn bed show’. Logisch ook, want het ziet enkel op de situatie dat sprake is van detachering vanuit een andere lidstaat naar Nederland. Over de spiegelsituatie, detachering vanuit Nederland naar een andere lidstaat, rept het wetsvoorstel niet. De inhoud van het wetsvoorstel en de consequenties van de maatregelen bij tijdelijke detachering vanuit een andere lidstaat naar Nederland zijn echter groot en nieuw.

Wat?
Het doel van dit wetsvoorstel is om een betere handhaving van de Detacheringsrichtlijn te bewerkstelligen. Daardoor kunnen werknemers de sociale bescherming genieten waar zij recht op hebben en wordt een gelijk speelveld tussen ondernemingen bevorderd. Het wetsvoorstel heeft daarnaast ook ten doel om dienstverrichters meer duidelijkheid te bieden over hun speelveld als het aankomt op tijdelijke detachering naar Nederland. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek dient te worden bevorderd en social dumping dient te worden tegengegaan. Het wetsvoorstel bevat een pakket aan maatregelen en controlemechanismen, te weten: de mogelijkheid van gegevensuitwisseling, grensoverschrijdende boete-inning, ketenaansprakelijkheid voor loon en de meldingsplicht voor buitenlandse ondernemingen als zij tijdelijk werk laten verrichten in Nederland.

Wie?
De nieuwe regels gelden voor uitzendondernemingen die vanuit een andere lidstaat tijdelijk werknemers detachering naar Nederland. Ook zuivere dienstverleners, zoals een Duits bedrijf dat in opdracht van een Nederlandse dienstontvanger onder eigen toezicht en leiding een brug komt bouwen in Nederland, vallen onder de werkingssfeer van het wetsvoorstel. Dit geldt ook voor concerndetachering. Gedacht kan worden aan de situatie waarbij een werknemer van een vestiging van een concern in bijvoorbeeld Bulgarije wordt gedetacheerd naar een vestiging van hetzelfde concern in Nederland.

Hoe?
De boodschap over het pakket aan maatregelen is voor een groot deel afhankelijk van de informatievoorziening. Voor een succesvolle handhaving is informatievoorziening vanuit de overheid onontbeerlijk. Immers, het moet voor een buitenlandse dienstverrichter en tevens voor de tijdelijk gedetacheerde werknemer duidelijk zijn welke arbeidsvoorwaarden in Nederland gelden. Dat is op dit moment niet altijd duidelijk. Dit betekent dat ook op cao-niveau, zeker als de harde kern arbeidsvoorwaarden zoals het nu erop lijkt wordt uitgebreid, het nodige werk moet worden verricht om de informatie transparant te maken en cao-bepalingen in lijn te brengen met het wetsvoorstel. Daarnaast komt er een ICT-systeem waarmee buitenlandse dienstverrichters aan hun meldingsplicht kunnen voldoen. De exacte uitwerking daarvan is nu nog onbekend, maar Minister Asscher heeft laten weten dat er hard wordt gewerkt om dit goed te regelen om de administratieve lasten voor ondernemingen zo laag mogelijk te houden.

De komende tijd zullen wij in lijn met de drie voornoemde “Wat, Wie en Hoe-vragen” nader ingaan op de onderwerpen en de consequenties van het wetsvoorstel voor de praktijk. Met name voor dienstverrichters vanuit het buitenland naar Nederland heeft het wetsvoorstel consequenties en is alertheid geboden.

Hendarin Feyli en Sander van Riel, Advocaten te Oisterwijk

Vorig artikelWerknemer publieke sector staat open voor flexibel contract
Volgend artikelOlympia risico op miljoenenclaim
Hendarin Feyli is advocate flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Zij is ook promovenda aan de Universiteit van Utrecht; het onderzoek richt zich op de beïnvloeding van de rechtspositie van de werkgever en/of de werknemer door de wettelijke instrumenten aangaande ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij is tevens schrijver van columns voor Service Management. Sander van Riel is advocaat flexibele arbeid en partner bij Van Riel & Feyli Advocaten. Hij is tevens docent Arbeidsrecht bij Avans Hogeschool. Van Riel & Feyli Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in Onderneming en Arbeid, met een focus op flexibele arbeid. Het kantoor staat (nationale en internationale) werkgevers bij inzake allerlei vraagstukken op het gebied van (flexibele) arbeid binnen de onderneming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here