Gebrek aan vakmensen in de Bouw

0
251

De bouwsector trekt aan, maar de krappe arbeidsmarkt is een probleem.

Aannemersfederatie Bouw en Infra Nederland (AFNL) ziet een gebrek aan vakmensen door de vergrijzing en te weinig instroom van jonge geschoolde vakkrachten.

Zie de Monitor MKB Bouw en Infra, december 2016

Belemmerende wetgeving en problematisch betaalgedrag opdrachtgevers
“De AFNL hoopt dat bewindslieden en politici tijdens het kerstreces niet alleen aan de verkiezingscampagne van komend voorjaar denken, maar ook bedenken hoe zij nog voor de nieuwe kabinetsperiode het mkb van belemmerende arbeidsmarktwetten afhelpen en doortikken op wetgeving terzake betalingsgedrag, die korte metten moet maken met opdrachtgevers die het mkb als kredietleverancier gebruiken. Als mkb-aannemers daarvan worden verlost, kunnen zij doorgroeien en kan het mkb weer de banenmotor worden die het ooit was.”

Nu doorpakken op belemmerende wetgeving
“De AFNL blijft zich grote zorgen maken over de verhouding vast personeel – inleenpersoneel bij bedrijven. De risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar zetten al geruime tijd een rem op het in dienst nemen van vaste medewerkers. Tevens heeft de Wet DBA voor extra problemen gezorgd bij het inlenen van zzp’ers; met name middelgrote bedrijven vanaf 10 medewerkers ervaren deze wet als onduidelijk en hebben moeite met de zgn. modelovereenkomsten.”

Bron: AFNL, 20 december 2016

Zie ook:
Bouwend Nederland investeert extra in instroom en opleiding met twee meerjarenplannen