Freelancer centraal bij digitaliseringsplannen ondernemers

0
139

Een kwart van de ondernemers wil meer freelancers inzetten. Digitalisering is daarbij de belangrijkste aanjager. Bovendien plaatst 12% van de bedrijven freelancers op leidinggevende posities.

Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 500 Nederlandse bedrijven in opdracht van freelance-marktplaats Fiverr.

Meer freelancers
Freelancers vervullen een steeds belangrijkere rol binnen Nederlandse midden- en kleinbedrijven. In de afgelopen twaalf maanden werkte bij bijna 40% van de mkb-bedrijven minimaal eens per week een freelancer. Bij één op de vijf bedrijven was dat zelfs minimaal drie dagen per week. Een kwart van de bedrijven wil vaker freelancers inzetten.

Online actiever
De versnelde digitalisering is de belangrijkste reden dat ondernemers zich wenden tot freelancers. De afgelopen twaalf maanden waren ondernemers vanwege de crisis online actiever. Een kwart van de ondervraagde bedrijven vond nieuwe klanten, of ontwikkelde nieuwe producten of diensten. Ruim een vijfde zegt dat een grotere online aanwezigheid van hun business de impact van de crisis heeft verkleind.

Naar 2030 gesprongen
Peggy de Lange van Fiverr: “Het netwerk- en salesproces heeft zich vrijwel volledig naar het online domein verplaatst met webinars, nieuwsbrieven, Zoom-netwerkborrels en 3D-congressen, nationaal en internationaal. Vlak na het uitbreken van de pandemie zijn we wat digitalisering betreft in een oogwenk van 2020 naar 2030 gesprongen.”

Digitaal domein
In het komende jaar blijken freelancers nog belangrijker in de plannen van ondernemers. Freelancers worden namelijk vooral ingezet binnen het digitale domein, zoals voor omvangrijke IT-projecten, online marketing, programmeren en social media management. Dat blijkt ook uit de recent gepubliceerde Small Business Needs Index van Fiverr, op basis van zoekgedrag op het platform. In Nederland focussen ondernemers zich met name op de website en hun webshop. Een op de acht ondernemers wil bovendien freelancers vaker op leidinggevende posities inzetten.

Fiverr: Freelancer centraal bij digitaliseringsplannen ondernemers

Relevante expertise
Het werven van freelancers doen ondernemers vooral binnen hun eigen netwerk. Ruim 40% vindt freelancers via hun directe kring. Maar ook geeft ruim 30% aan dat zij freelancers vinden via online platforms. De Lange: “Ondernemers worden door de online uitdagingen die ze willen oplossen, gedwongen specialisten te vinden waar ze eerder niet mee hebben gewerkt. Er moet veel specifieker gezocht worden naar een expert met het juiste trackrecord en relevante ervaring.”

Fiverr is een internationale e-commerce marktplaats waar ondernemingen in contact kunnen komen met freelancers die digitale services aanbieden. Fiverr is sinds vorig jaar genoteerd aan de New York Stock Exchange en lanceerde eind juni een Nederlandse site.

Bron: Fiverr, 20 mei 2021