FNV: Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt werken nog onzekerder

0
388

| Wet arbeidsmarkt in balans | Wab |


Vakbond FNV reageert overwegend kritisch op het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat minister Koolmees maandag heeft gepubliceerd voor internetconsultatie.

Toch ziet de vakbond ook een aantal positieve punten.

Reactie FNV:
Plannen voor aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) laten zien dat deze regering toch niet voor de beloofde ‘nieuwe balans tussen vast en flex’ zorgt.

Het nieuwe wetsvoorstel zorgt er juist voor dat werknemers langer in onzekerheid blijven en makkelijker en goedkoper worden ontslagen.

FNV voorzitter Han Busker: ‘Het kabinet zegt steeds dat het erkent dat de flexibilisering is doorgeslagen met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt en economie. Dit wetsvoorstel gaat daar echter niets aan verbeteren. De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden alleen maar meer onder druk komt. Dit bevestigt dat dit kabinet er niet voor de werkenden is, maar voor de aandeelhouders’.

Politieke keuzes
Nergens in Europa groeit het aantal flexibele contracten zo snel als in Nederland. De afgelopen 10 jaar zijn er 500.000 vaste banen ‘verdwenen’. Daar zijn goedkopere, onzekere banen voor in de plaats gekomen. Dit is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politieke keuzes. Die hebben het mogelijk gemaakt dat werkgevers massaal flexwerk en allerlei schijnconstructies als verdienmodel zijn gaan gebruiken. Dit heeft de concurrentie op arbeidskosten versterkt, wat anno 2018 de gewoonste zaak lijkt te zijn geworden. Met als gevolg een race naar beneden die de positie van werkenden verslechtert. In veel sectoren waar flinke winsten worden gemaakt profiteren hierdoor vooral de aandeelhouders en de top, maar wordt er steeds minder geïnvesteerd in werkenden en blijven de lonen achter.

Aantasting zekerheid
In het nieuwe wetsvoorstel komt het kabinet met verschillende maatregelen die de positie van werkenden verder verzwakken. De proeftijd wordt verruimd, het zal makkelijker en goedkoper worden om iemand te ontslaan en het recht op een vast contract kan door de werkgever nog langer worden uitgesteld. Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV Zakaria Boufangacha: ‘Bij een vast contract wil het kabinet aan werkgevers de mogelijkheid bieden om een proeftijd van 5 maanden te hanteren. Dat is erg ingrijpend. Een werknemer is al die tijd vogelvrij. Het is ook misbruikgevoelig, het lokt werkgevers uit om aan de lopende band met korte contracten te werken. Hoe de maatregelen bijdragen aan meer zekerheid voor werkenden is me een raadsel.’

Contractencarrousel
Om te voorkomen dat een werknemer eindeloos in een contractencarrousel wordt gehouden, hebben werknemers nu na 2 jaar recht op een vast contract. Het kabinet wil dit oprekken van 2 naar 3 jaar. Zo weten mensen nog langer niet waar ze aan toe zijn. ‘Een steeds grotere groep werkenden blijft straks hangen in een carrousel van onzekerheid in de hoop dat ze een vaste aanstelling krijgen’, zegt Boufangacha.

Flex duurder
Boufangacha: ‘Flexwerk was ooit bedoeld voor het opvangen van piek en ziek. Nu wordt het vooral misbruikt als verdienmodel, waarmee werkgevers hun risico’s afwentelen op de flexwerker. Het houden van flexwerkers in de laagste loonschalen, het niet of nauwelijks opbouwen van pensioen en het zelfs omzeilen van cao’s, zorgt ervoor dat flex tot wel 40% goedkoper is dan een vaste baan. Daarnaast komen mensen met een onzeker contract eerder in de ww. Flexwerk moet dan ook duurder worden voor werkgevers, zelfs duurder dan een vast contract. Alleen dan zullen werkgevers een eerlijker afweging maken of zij voor flexwerk kiezen’.

De FNV ziet ook enkele lichtpuntjes in het wetsvoorstel, zoals het voornemen dat werkgever meer ww-premie gaat betalen voor mensen die in dienst zijn op onzekere contracten dan voor mensen met een vaste baan, de zogenaamde premiedifferentiatie.
Ook stelt het kabinet voor om voor iedere werkdag dat de werknemer in dienst is een vergoeding te betalen bij ontslag. Daarmee wordt de rekening voor flexwerk iets meer neergelegd bij de werkgever.

Boufangacha ‘Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Premiedifferentiatie naar contractvorm en een ontslagvergoeding vanaf dag één, zijn wel een stap in de goede richting. Ze dragen bij aan het duurder maken van flexwerk, waar wij al tijden voor pleiten.’

Demonstratie op Dag van de Arbeid
De FNV wil de race naar beneden keren en fundamentele veranderingen afdwingen voor werkenden en niet werkenden. Op 1 mei, de wereldwijde Dag van de Arbeid, demonstreert de FNV in Den Haag en geeft ze een signaal af richting werkgevers en politiek voor meer kwaliteit, zekerheid en inkomen.

Bron: FNV, 9 april 2018