FNV: SER-zetel voor zzp’ers

0
304

 
| ZZP’ers » |
 

24 april 2010

De FNV reserveert een van haar zetels in de SER voor zzp’ers. Daarmee geeft de FNV invulling aan de wens van de politiek en het maatschappelijk middenveld om de groeiende groep zelfstandigen in Nederland nadrukkelijker te vertegenwoordigen in de polder.

Het betreft een kwaliteitszetel die ingevuld zal worden door Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen in Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg. Zij zal namens alle FNV-bonden die zelfstandigen organiseren de belangen van zzp’ers naar voren brengen.

Kwaliteitszetel

Voor deze kwaliteitszetel geldt hetzelfde uitgangspunt als voor alle werknemerszetels in de SER: besluiten worden genomen in het belang van alle werkenden, in dienstverband of zelfstandig. “Het is mooi dat de FNV zich nog nadrukkelijker kan manifesteren voor alle werkenden in Nederland, dus ook voor zzp’ers.”, aldus Linde Gonggrijp van de FNV.

“Ik vertegenwoordig op die kwaliteitszetel natuurlijk de belangen van alle werkenden. Maar ik kan nu wel thema’s gaan aanroeren die voor zzp’ers van groot belang zijn, maar nog onvoldoende naar voren komen in de SER. Denk aan een toegankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en het omstreden concurrentiebeding. Met deze kwaliteitszetel wil de FNV het belang van deze groeiende groep zzp-leden onderstrepen.

Gerelateerd nieuws
> FNV: maximum aan aantal flexwerkers

Bron: FNV, 15 april 2010FlexService – home