FNV onderzoek: Onbetaald overwerk duur cadeau aan werkgevers

0
168

De 7 miljoen werknemers in Nederland verrichten jaarlijks voor ruim 20 miljard euro aan onbetaald overwerk, zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de FNV.

Als je dit zou omzetten naar betaald werk, dan levert dat bijna 300.000 extra fulltime banen op. Daarmee is de officiële werkloosheid in één klap voor meer dan de helft opgelost, vindt FNV.

Omgerekend werken werknemers in Nederland ruim 3 uur per week onbetaald over – in geld uitgedrukt is dat per werknemer een bedrag van 3.200 euro per jaar. Vooral de hoger opgeleiden laten zich niet onbetuigd: van hen werkt bijna 74 procent onbetaald over. Bij mensen met lagere opleidingen is dat 29 procent. Bij hen wordt overwerk vaker doorbetaald.

Zie de factsheet

Voldoende hersteltijd nodig
Teveel en structureel overwerken kan een teken zijn dat mensen een te hoge werkdruk hebben en het werk met te weinig mensen moeten doen. Vervolgens gaan ze overwerken om het werk toch af te krijgen. Uiteindelijk komen ze in een vicieuze cirkel terecht, omdat ze niet genoeg tijd overhouden om te herstellen van hun werk.

Bron: FNV, 18 juli 2017