FNV: meeste flexkrachten willen vast werk

0
819


FNV24 maart 2011

FNV Bondgenoten vindt dat flexwerk beperkt moet blijven tot ziektevervanging of bij tijdelijke hoge werkdruk (‘ziek en piek’). Het moet niet worden ingezet om vaste krachten te vervangen.

De FNV reageert hiermee op gepubliceerde cijfers van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat 28 procent van de werknemers met kans op armoede een uitzendkracht of flexwerker is. Daartegenover staat dat zij slechts 9 procent uitmaken van de werknemers met een hoger inkomen.

Uitzendkracht sneller onder armoedegrens
Mariëtte Patijn, bestuurder bij FNV Bondgenoten, is niet verbaasd over deze cijfers. “Uitzendkrachten verdienen relatief vaak het minimumloon en kennen vaker periodes zonder werk en dus zonder inkomen. En dan kom je sneller onder de armoedegrens. Daarom pleit FNV Bondgenoten voor meer doorstroom naar vast werk en een stabiel inkomen. Hoewel we uitzendwerk op zich wel beschouwen als een goede opstap naar vast werk.”

Ontevreden
Volgens Patijn zijn de meeste uitzendkrachten en flexwerkers ontevreden over hun arbeidssituatie. “Uit verschillende onderzoeken van FNV Bondgenoten komt naar voren dat het overgrote deel vast werk wil. Met als belangrijke reden de inkomensverschillen met de vaste krachten. Daarom ook blijven wij de doorstroom naar vast werk bevorderen, met als streven de tweedeling op de arbeidsmarkt te laten verdwijnen.”

Flexibilisering terugdringen
FNV Bondgenoten vindt dat flexwerk beperkt moet blijven tot ziektevervanging of bij tijdelijke hoge werkdruk (‘ziek en piek’). Het moet niet worden ingezet om vaste krachten te vervangen. Bij de distributiecentra van Albert Heijn boekte de bond (na een staking) succes. Er komen 200 vaste krachten bij en het aantal uitzendkrachten moet in april zijn gereduceerd tot 23 procent.

Succesvolle staking
Ton Augustinus, kaderlid van FNV Bondgenoten en lid van de ondernemingsraad bij Albert Heijn: “Dat percentage is nu 50 tot 60, en verschilt per distributiecentrum. De staking was succesvol. We hebben goede afspraken met werkgevers gemaakt. Maar het reduceren van het aantal flexkrachten heeft tijd nodig, dus mogelijk wordt dit niet gehaald in april. Over de uitvoering zijn we nog in gesprek met Albert Heijn.”

Kabinetsbeleid leidt tot koopkrachtdaling

Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat de koopkracht daalt als gevolg van het nieuwe kabinetsbeleid, aldus FNV Bondgenoten. Met name lage inkomens, ouderen en alleenstaanden schieten flink in de min. PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk heeft daarom vandaag een spoeddebat aangevraagd, dat werd gesteund door SP, D66 en GroenLinks. Nog onduidelijk is wanneer het debat plaatsvindt.

Bron: FNV Bondgenoten, 23 maart 2011