FNV Jong: Bestrijd Jeugdwerkloosheid NU!

0
1012


1 juni 2010

FNV Jong heeft de campagne ‘Bestrijd Jeugdwerkloosheid NU!’ gestaart. Er zijn nu nog 121.000 jongeren die thuis zitten zonder uitzicht op een baan. FNV Jong vindt dit aantal veel te hoog. De bond wil dat er snel actie wordt ondernomen om jongeren te helpen aan een baan.

Alle jongeren onder de 27 jaar die langer dan drie maanden werkloos zijn hebben volgens de Wet WIJ bovendien recht op een leerwerkplek. Het kabinet heeft vorig jaar 250 miljoen euro uitgetrokken om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Toch loopt het aantal werkloze jongeren nog steeds op.

Werkloosheid onder jongeren groot
De werkloosheid in Nederland raakt veel jongeren. Momenteel zitten maar liefst 121.000 jongeren ongewild thuis op de bank zonder werk of studie. De werkloosheid onder deze groep is twee keer zo groot als onder de rest van de beroepsbevolking.

Hoe lang moet ik nog zitten
Achter de jeugdwerkloosheidscijfers gaan duizenden gezichten schuil. Iedere jongere heeft zijn eigen verhaal. Met de campagne ‘Hoe lang moet ik nog zitten?’ wil de FNV werkloze jongeren een gezicht geven en aandacht vragen voor het probleem van jeugdwerkloosheid. FNV Jong roept de overheid en werkgevers op om jeugdwerkloosheid harder te bestrijden. Meer weten over deze campagne? Surf dan naar www.hoelangmoetiknogzitten.nl!

Gerelateerd nieuws
> Startkwalificatie biedt jongeren meer kans op baan
> Werk- of leeraanbod voor jongeren tot 27

Bron: FNV Jong, 31 mei 2010FlexService – home