FNV gaat naar Hoge Raad om recht op vast werk af te dwingen

0
568

FNV Bondgenoten gaat vandaag in cassatie, naar de Hoge Raad, om de wetsontduiking te stoppen waar een projectleider bij een luxe jachtbouwer slachtoffer van werd. De jachtbouwer liet de werknemer, lid van FNV Bondgenoten, na drie tijdelijke contracten onder druk van ‘anders geen werk’ een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tekenen. Deze hield in dat hij feitelijk weer een tijdelijk contract kreeg.

Zie ook Sluiproute naar oneindige flex

Goedkeuring van chantageconstructie is ontduiking van wet, stelt de vakbond. Eerder werd de ‘chantageconstructie’ door een rechter in Den Bosch gelegitimeerd. De vakbond gaat naar de Hoge Raad, omdat de rechter de wet niet juist heeft toegepast. In de wet staat dat je recht hebt op een vast contract na drie tijdelijke contracten. Dit om het oneindig doorgaan met tijdelijke contracten te voorkomen.

Afspraken in Sociaal Akkoord
De afspraak ondermijnt niet alleen de wet, maar ook de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal Akkoord met werkgevers en Kabinet. Daarin zijn strengere regels afgesproken om langdurig gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan en die ervoor moeten zorgen dat werknemers vanaf juli 2014 (ingangsdatum zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord) na maximaal twee jaar recht hebt op een vast contract.

Vaststellingsovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) is bedoeld om een einde te maken aan een geschil tussen partijen. In zoverre wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt om een einde te maken over de dienstbetrekking. In deze zaak stond in de overeenkomst dat de projectleider per 1 januari 2012 ontslag zou krijgen. Als hij echter tekende in februari 2011 kon dus voorlopig aan het werk blijven. Na het inwinnen van juridisch advies kwam hij tot de conclusie dat een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ook al is het vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, in strijd is met de wet. En waarschijnlijk ook in strijd met de Europese regelgeving. Daarom spande hij met hulp FNV Bondgenoten een rechtszaak aan. In eerste instantie is de zaak voor het lid door de vakbond gewonnen bij de kantonrechter en heeft hij zijn salaris doorbetaald gekregen tot juli 2012. De werkgever ging in Hoger Beroep. Het Hof wees de vordering alsnog af, omdat de werknemer de vaststellingsovereenkomst had getekend. De druiven waren zuur. De projectleider moest vervolgens zijn salaris van januari tot juli 2012 terugbetalen. Hij heeft nu geen baan, terwijl zijn werk bij de jachtbouwer door een ander is ingenomen.

FNV Bondgenoten verwacht over ongeveer een jaar een uitspraak van de Hoge Raad.

Bron: FNV Bondgenoten, 31 oktober 2013