FNV Bondgenoten voert druk op UWV op

0
1136


FNV21 maart 2011

Werkzoekenden boven de vijftig komen erg lastig aan werk. Volgens het UWV is vorig jaar maar twee procent van de vacatures vervuld door 55-plussers. FNV Bondgenoten start daarom een meldpunt voor werkzoekende vijftigplussers.

Werkzoekenden en mensen die net een baan gevonden hebben kunnen daarop een enquête invullen en hun ervaringen geven over het solliciteren en de hulp van bijvoorbeeld het UWV. FNV Bondgenoten wil hiermee gerichter acties ondernemen om te zorgen dat ook vijftigplussers dezelfde kansen krijgen als anderen.

Leeftijdsdiscriminatie
Maaike Zorgman, bestuurder werkzoekenden bij FNV Bondgenoten: “We willen in kaart brengen wat onze leden vinden dat er vanuit de vakbond moet gebeuren om oudere mensen aan werk te helpen. We kennen veel voorbeelden van leeftijdsdiscriminatie. We weten dat mensen die jokken over hun leeftijd wel worden uitgenodigd, en als diezelfde mensen hun werkelijke leeftijd vermelden gebeurt dat niet.”

Doolhof voor oudere werkzoekende
Welke maatregelen wil de bond nemen? “We zien natuurlijk het liefst dat werkgevers oudere werkzoekenden vrijwillig aannemen, maar als ze teveel buiten de boot vallen moeten we een stimulans of sancties inbouwen. Op dit moment wijzen we onze leden vooral de weg in het doolhof van mogelijkheden bij de verschillende instanties. Ook hebben we met sommige werkgevers instroomafspraken voor oudere werkzoekenden, waar we onze leden op kunnen wijzen.”

Bemiddelingstaken voor FNV
Zorgman vindt dat instanties die vanuit de overheid mensen aan het werk moeten helpen, hun werk zo goed mogelijk moeten doen. “Dat is steeds onze lijn geweest. Wij vullen dat bijvoorbeeld aan met werk-naar-werktrajecten, centrale afspraken met werkgevers en het vergemakkelijken van de overgang naar een andere sector. Maar als alle dienstverlening voor bemiddeling wordt wegbezuinigd dan moeten wij als bond nog meer gaan doen, in samenspraak met de werkgevers.”

Snoeiharde bezuinigingen op bemiddeling
Dat lijkt inderdaad het beeld. “Het kabinet wil alle mensen aan het werk hebben, maar snijdt ondertussen snoeihard in de bemiddeling en ondersteuning daarvoor. Zonder werk zitten doet niemand voor zijn of haar lol. Het lijkt er nu sterk op dat vijftigplussers op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, terwijl er wel wordt verwacht dat mensen langer doorwerken. Dat is nu voor velen niet weggelegd doordat er geen baan te krijgen is.”

Elektronisch doolhof
Minister Kamp bezuinigt honderd miljoen op de bemiddeling van werklozen en negentig procent van de werkzoekenden wordt straks alleen nog elektronisch geholpen bij het UWV. Volgens de vakbond zijn daar al veel problemen mee bekend.

Volgens Zorgman is Werkm@p voor veel mensen een elektronisch doolhof dat vooral functioneert als controlesysteem. “Het is niet de snelweg naar werk. Wij hopen dat Kamp en het UWV goed gaan luisteren naar de ervaringen van de mensen die zich melden, en naar constructieve oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld door sneller in kaart te brengen waar kansen voor iemand liggen, wat er nodig is om eventueel bij te scholen, en maatregelen te nemen om te zorgen dat vijftigplussers ook worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken bij een werkgever. Ik ken iemand die al 85 brieven heeft geschreven en maar drie keer een reactie kreeg. Dat is het signaal dat we veel van oudere werklozen horen.”

Melden
Volgens UWV WERKbedrijf is slechts twee procent (13 duizend) van de vacatures in 2010 vervuld door oudere werknemers (55-plus). Tegelijkertijd is het percentage 55-plussers 22 procent (107 duizend) van het totaal aantal werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen hun ervaringen hier melden of mailen naar meldpunt50plus@bg.fnv.nl.

Bron: FNV Bondgenoten, 18 maart 2011