FlexService en de Telecommunicatiewet

0
75126 oktober 2009
 
Sinds 1 oktober 2009 is de gewijzigde Telecommunicatiewet in werking getreden. De nieuwe wet heeft gevolgen voor het bellen en emailen naar bedrijven (contactpersonen) en kandidaten, en is deels een aanscherping van al bestaande wetgeving op dit gebied.

De meest belangrijke wijziging is rondom het bellen naar kandidaten dat voor commerciële doeleinden wordt beperkt. Kandidaten kunnen zich beroepen op hun rechten en zich inschrijven in het wettelijke bel-mij-niet register, zodat zij voortaan gevrijwaard blijven van verkooptelefoontjes, die zij niet meer wensen te ontvangen.

bel-mij-niet register
Dit impiceert dat voordat een intermediair een kandidaat belt, het bel-mij-niet register moet worden geraadpleegd. Het is verboden om kandidaten die ingeschreven zijn in het ‘bel-mij-niet’-register (abonnees) telefonisch te benaderen voor wervingsdoeleinden. Intermediairs mogen voor telemarketingacties alleen bestanden gebruiken waaruit de contactgegevens zijn geblokkeerd of verwijderd van degenen die ingeschreven zijn in het bel-mij-niet register.

Voor kandidaten waarmee reeds zaken wordt gedaan zijn de regels wat minder streng. Men mag namelijk kandidaten bellen ook al staan deze in het “bel-mij-niet”-register, voor aanbiedingen betreffende eigen gelijksoortige producten of diensten, als waardoor het contact is ontstaan.

Actief wijzen op bel-mij-niet register
Tijdens ieder telefoongesprek moet de kandidaat actief worden gewezen op het bel-mij-niet register en de mogelijkheid zich daarbij in te schrijven. Als de kandidaat dat wil, dan moet degene die belt – de intermediair dus – er ook voor zorgen dat de kandidaat onmiddellijk in het register wordt opgenomen.

Recht van verzet
Verder moet de intermediair de kandidaat de mogelijkheid bieden verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn contactgegevens door de intermediair. Dit wil zeggen dat de intermediair verplicht is in elk telefonisch gesprek te vragen of de kandidaat in de toekomst nog door de intermedair mag worden gebeld. Als de kandidaat gebruik maakt van zijn recht van verzet, mag hij in de toekomst niet meer door de intermedair worden gebeld. De reden hiervoor is dat intermediairs eigen kandidaten van wie zij in het kader van een overeenkomst contactgegevens hebben ontvangen deze nog steeds mogen benaderen voor eigen gelijksoortige producten of diensten (Tw artikel 11.7 lid 11). Pas wanneer het recht van verzet, dat actief dient te worden aangeboden, is ingeroepen dan is het ook niet meer mogelijk om deze kandidaat telefonisch te benaderen.

Werkinstructies
Het voldoen aan de bepalingen in de Telecommunicatiewet is voor een deel het geven van goede werkinstructies aan de medewerkers. FlexService kan ondersteunen door het kunnen vastleggen van of een kandidaat (of contactpersoon) heeft aangegeven gebeld te willen worden. Hiervoor is in de modules Kandidaat, Contactpersoon en Klantrelatie het vinkveld ‘Niet bellen’ toegevoegd. Hiermee kan worden aangegeven dat de kandidaat niet gebeld wil worden.

Het is daarbij mogelijk om de telefoonnummers van de kandidaat, contactpersoon of klantrelatie te verbergen of met een rood lettertype weer te geven. Als ‘Niet bellen’ wordt aangevinkt bij een klantrelatie zal dit ook gelden voor alle contactpersonen van die klantrelatie.

“Opt-In” en “Opt-Out”
In de volgende versie van FlexService en FlexOnline zal functioaliteit toe worden gevoegd voor de “Opt-In” en “Opt-Out”; zodat kan worden vastgelegd dat een kandidaat of contactpersoon juist wel of juist niet benaderd kan worden.