FlexKnowledge viert verjaardag

0
346

Interview met Henk Geurtsen, partner FlexKnowledge
FlexKnowledge is bijna een jaar geleden van start gegaan als zelfstandig adviesbureau. In korte tijd heeft de onderneming een flinke groei doorgemaakt.

Wat ligt ten grondslag aan het succes?
“We bieden herkenbare producten, waar de markt om zit te springen,” zeggen Marcel Reijmers (foto links) en Henk Geurtsen (foto rechts), de eigenaren en managing partners.

FlexKnowledge.nl

Herkenbaar product
Geurtsen: “In gesprekken met klanten blijkt onze meerwaarde. De groei van ons netwerk ontstaat door mond tot mond reclame. We werken ook met koude acquisitie en direct mail. We benaderen organisaties met een concreet aanbod waar ze direct hun voordeel mee kunnen doen. Een aanzienlijk deel wordt omgezet in uitnodigingen tot gesprek. De persoonlijke kennismakingen leiden vrijwel allemaal tot offertes voor dienstverlening, die weer resulteren in opdrachten. De hoge en snelle conversie van koude acquisitie naar opdrachten tekent de praktische waarde die wij leveren.”

Wat voor soort organisaties kloppen bij jullie aan?
“Wij adviseren zowel kleinere organisaties die een omzet genereren van enkele miljoenen, tot en met de beursgenoteerde ondernemingen in de flexbranche,” zegt Geurtsen. “De ontwikkelingen in de flexbranche gaan snel. Daarom is er bij elk type onderneming behoefte aan onze dienstverlening.”

Hoe is de groei zichtbaar?
“Marcel Reijmers en ik zijn samen gestart,” zegt Geurtsen. “Inmiddels hebben we twee professionals aangetrokken, die projecten onder onze supervisie uitvoeren. Het is onze ambitie om verder te groeien. Kwaliteit en kennis van de flexbranche staan daarbij centraal.”

Welke vragen leven het meest?
“De flexbranche zit vol met vragen over cao’s en het juist toepassen van de inlenersbeloning. Er is veel behoefte aan informatie over de gevolgen van de wet Werk en Zekerheid. Ook zijn er veel vragen over de juiste bemiddeling van zzp’ers, het omgaan met de VAR-verklaring en de werkingssfeer van de vele cao’s die er in Nederland zijn.”

Meer dan uurtje factuurtje uitzenden
“Nieuwe typen dienstverlening moeten vervolgens ook organisatorisch worden ingericht. Dan rijst al snel de vraag: is facturering per gewerkt uur geschikt of moet de administratie anders worden opgezet?

Met onze brede ervaring en diepgaande kennis van administratieve en organisatorische processen kunnen wij concreet meedenken, veranderingen helpen implementeren en begeleiden.”

Implementeren in organisatiestructuur
“Wanneer flexorganisaties nieuwe mogelijkheden ontwikkelen in hun dienstverlening roept dat naast administratieve vragen ook organisatorische vragen op. Welke van die nieuwe dienstverleningsvormen passen in de bestaande organisatiestructuur? Voor welk type dienstverlening kan beter een aparte BV worden opgericht? Wij kunnen daarin beleidsmatig adviseren en praktisch ondersteunen.”

Veranderingen verankeren in de bedrijfscultuur
“We merken dat organisaties wel geneigd zijn om veranderingen in werken en handelen procesmatig opnieuw in te laten richten, maar vergeten om aandacht te schenken aan een cultuuromslag die vaak net zo hard nodig is. We zijn er trots op dat we met ons concept ‘Op zoek naar Goud’ een solide fundament weten op te bouwen om daarmee veranderingen te verankeren in de bedrijfscultuur. De combinatie van de juiste processen en een bedrijfscultuur die deze nieuwe processen draagt, staat garant voor een succesvolle organisatie.”

Uitstekende branding
“Mij valt verder op hoe goed de branding is van onze merknaam,” zegt Geurtsen. “Ik was al 25 jaar succesvol actief met interim management en consultancy in de flexbranche vanuit mijn eigen B.V. Toch heeft het werk vanuit FlexKnowledge mijn aanbod en expertise nog veel herkenbaarder gemaakt in de markt. Ik merk dat het enorm wordt gewaardeerd dat we veel kennis delen via columns en artikelen in FlexNieuws. De samenwerking met businesspartner ARTRA Arbeidsmarkttrainingen is ook een stimulans voor de groei.”

Verloningsvraagstukken
“Onze bijdrage aan een hoger kennisniveau in de flexbranche is hard nodig, want de branche gaat gebukt onder toenemende structurele kosten. Het is noodzakelijk de verloning en organisatieprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten.
Wij zijn onder meer gespecialiseerd in vraagstukken rondom sectoraal verlonen, een onderwerp waar veel over wordt nagedacht in de branche.

De regelgeving voor de flexbranche is complex en in de praktijk kunnen situaties onderling enorm verschillen. Omdat wij de knelpunten in de bestaande regelgeving kennen, zijn wij in staat om met alle belanghebbenden goed te overleggen. In dat kader voeren we ook regelmatig overleg met de Belastingdienst. We beschouwen het als bijzonder waardevol dat de Belastingdienst ons erkent als een partij met kennis van zaken. Daardoor kunnen we ook bijdragen aan toekomstgerichte oplossingen voor de branche.”

Scherp blijven
“Om steeds scherp te zijn, lezen we veel over ons vakgebied. We volgen de actualiteit en verdiepen ons in wet- en regelgeving en fiscale ontwikkelingen. Ik volg zelf veel workshops en ben aanwezig bij netwerkbijeenkomsten om goed op de hoogte te blijven van alles wat er speelt. Met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties onderhouden wij contacten.

Zo blijven we als partners van FlexKnowledge op de hoogte van de richting waarin het regeringsbeleid zich vermoedelijk ontwikkelt.
Op die manier kunnen wij onze klanten toekomstgericht adviseren. Regeren is vooruitzien, nietwaar?”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws