Flexibel inkomen makkelijker mee onder Nationale Hypotheekgarantie

0
72

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten.

De uitvoerder van de NHG start dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers. Met gebruik van de Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht. Dit maakt het anders dan nu het geval is, voor starters met een flexibel arbeidscontract makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Minister Ollongren (BZK) meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken. In dit platform werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder AFM, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samen om maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken.

Perspectiefverklaring voor uitzendkrachten
Meestal wordt voor een hypotheek gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de Perspectiefverklaring soelaas. Er zijn inmiddels meer kredietverstrekkers die hiermee werken.

Arbeidsmarktscan om inkomen op langere termijn in te schatten
De Arbeidsmarktscan, die zicht geeft op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen, is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.
Lees meer in de bron.

Bron: Rijksoverheid, 21 juni 2019

Zie ook
Randstad zet in op ‘loopbaan-apk’
Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) en Persoonlijke Ontwikkelrekening
Stichting Perspectiefverklaring regelt certificering uitzendbureaus t.b.v. hypotheek uitzendkrachten