Flexibilisering arbeidsmarkt biedt uitdaging voor flexbranche

0
1095

16 augustus 2012

Na de groei in 2011 neemt de omzet in de flexbranche weer af door de toenemende werkloosheid. Op langere termijn biedt de vergrijzing en de hoge vervangingsvraag kansen voor flexbedrijven. De dynamiek op de arbeidsmarkt zorgt ook voor veel uitdagingen.

Dit schrijft het ING Economisch Bureau in haar sectorvisie, waaraan bekende namen uit de flexbranche hun medewerking hebben verleend.
Vacaturegraad per sector [ING Economisch Bureau, augustus 2012]

Flexibilisering van arbeidsmarkt, vergrijzing, technologische ontwikkelingen en mondiale vraag naar talent

  • Economische recessie en werkloosheid zorgt dit jaar voor krimp van de uitzendbranche.
  • In 2011 vonden 38 overnames plaats in de branche. In de komende jaren zal de consolidatie in de branche zich voortzetten.
  • Mondiale strijd om talent.
  • Aanpassingen van het ontslagrecht leiden tot een flexibeler arbeidsmarkt, maar niet automatisch tot meer mogelijkheden voor uitzenders, zoals blijkt uit het Deense flexicurity model.
  • Groeiend aantal zzp-ers vindt werkgevers zonder tussenkomst van een flexbedrijf. Dit is een mogelijke bedreiging voor detacheringsbedrijven.
  • Door internet en sociale media wordt de arbeidsmarkt transparanter en wordt de toegevoegde waarde van werving- en selectiebureaus uitgehold.
  • Toename starters in de uitzendbranche. In 2010 en 2011 kwamen er 1400 en 1500 nieuwe ondernemers bij in de arbeidsbemiddeling- en uitzendbranche. Zij zetten door hun lage overhead de prijzen en marges onder druk.


Conclusie
Karin Radder Sectormanager Zakelijke dienstverlening concludeert naar aanleiding van deze sectorvisie:
Strategische keuzes zijn noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende toegevoegde waarde te bieden. Er zijn verschillende bedrijfsmodellen mogelijk, zoals:Baanopeningen naar beroepsklasse en belang vervangingsvraag 2011-2016 [ING Economisch Bureau]

  • De “one stop Shop”: grote partijen die mede door schaalvoordeel en capaciteit goed kunnen inspelen op de groei van preferred suppliership en de behoefte aan het volledig outsourcen van de HR dienstverlening.
  • De “specialist”: kleine / middel grote partijen die vanuit een specialisme in kunnen spelen op specifieke behoeften van de klant. Dit kunnen verschillende specialisme zijn, zoals het vinden en aantrekken van buitenlandse talenten of het bieden van expertise binnen een schaars vakgebied.
  • De “faciliteerder”: partijen die zich richten op de ondersteunende facetten van de HR dienstverlening, waaronder de salarisadministratie en het faciliteren van digitale platformen waarop opdrachtgevers en werkzoekende samenkomen.

In het sectorrapport worden de oorzaken en effecten van de flexibilisering op de flexbranche uitgebreid geschetst.

Bron: ING Economisch Bureau, 15 augustus 2012