Tempo-Team campagne arbeidsparticipatie 45+ krijgt communicatieprijs

0
462

29 mei 2012

De Tempo-Team campagne om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te stimuleren en de vooroordelen over deze doelgroep weg te nemen heeft van de adverteerders vakjury SAN ( Stichting Adverteerderjury Nederland) een award ontvangen in de categorie corporate.

De SAN reikt de awards jaarlijks uit aan campagnes die kwalitatief, onderscheidend en effectief zijn gebleken.

De aanpak van Tempo-Team werd gewaardeerd vanwege de inhoudelijke aanpak en de durf om een lastig onderwerp ter discussie te stellen. Naast radio- en tv-commercials lag de focus op online communicatie via de social media en verkrijgen van publiciteit in de nieuwsmedia. “ Deze campagne heeft echt voor agendasetting gezorgd en de dialoog over het onderwerp aangejaagd”, vertelt Marcel Kalmeijer, Marketing Manager bij Tempo-Team. “Op LinkedIn is een groep op dit onderwerp actief van bijna vierduizend deelnemers en diverse organisaties zoals het UWV en het ministerie van SZW haakten aan op het actuele thema. We hebben in de campagne met name aandacht gevraagd voor de hardnekkige vooroordelen die over oudere werknemers bestaan. Ze zouden minder productief, vaker ziek en minder flexibel zijn. Dat is zeker niet het geval, onderzoek laat juist hele andere cijfers, ” aldus Kalmeijer.

Arbeidsmarkt
De positie van oudere werkzoekende op de arbeidsmarkt blijft om aandacht vragen. Cijfers van het UWV laten zien dat deze categorie groeit en moeilijk aan de slag komt. En met de aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht zouden deze cijfers nog wel eens kunnen stijgen. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat oudere werknemers tijdig begeleid worden om ze werkbaar te houden en niet op de bank thuis komen te zitten. Het aantal oudere werkzoekenden dat via Tempo-Team werk vond steeg in 2011 met 5.5 procent.

Bron: Persbericht Tempo Team, 29 mei 2012