Please wil nieuwe branchevereniging payrollers

0
669

Logo Please Payroll3 mei 2011

Payrollorganisatie Please heeft een aantal vooraanstaande aanbieders van payrolldiensten benaderd over de oprichting van een alternatieve belangenvereniging.

Logo VPO

Grote onvrede
Bij Please leeft grote onvrede over de wijze waarop de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) de payrollbranche vertegenwoordigt. Volgens Please is payrolling inmiddels een door werkgevers en werknemers breed gewaardeerde contractvorm, maar zelfs de professionele aanbieders blijven last houden van een negatieve beeldvorming. De VPO lijkt daarmee onvoldoende in staat de specifieke voordelen van flexibele arbeidscontracten en dan vooral voor het kleinere bedrijfsleven in Nederland over het voetlicht te brengen.

Trend
Het aantal payrollcontracten in Nederland groeit snel: op dit moment worden er al een kleine 180.000 medewerkers op deze wijze verloond. Toch blijven de vakbonden, in de discussies over flexibele arbeid en de hervorming van arbeidsmarkt, payrolling voorstellen als een uitgeklede en inferieure versie van het meer geaccepteerde uitzendwerk. Met name het feit dat payrollmedewerkers minder ontslagbescherming hebben dan personeel in vaste dienst kleurt de toon van het debat negatief.

VPO laat steken vallen
Volgens Please-directeur Hans van de Ven heeft de branchevereniging VPO de afgelopen tijd steken laten vallen als het gaat om het corrigeren van misvattingen en vooroordelen. “Het beeld wordt gewekt dat payrolling vooral wordt ingezet door grote ondernemingen die hun werkgeversrisico’s willen beperken. De realiteit is dat payrolling in de eerste plaats een oplossing is voor MKB-bedrijven die hun werkgeverschap willen professionaliseren op het gebied van loonadministratie, re-integratie en juridische ondersteuning. Ontzorging is hier het sleutelbegrip. Wij nemen de risico’s van uitval en economische tegenslag over van een grote groep kleinere bedrijven, en helpen daarmee banen te scheppen die er zonder overdracht van die arbeidsmarktrisico’s niet geweest zouden zijn. Dat horen wij onvoldoende en met te weinig steekhoudende argumenten terug in de discussie.

Bonafide payrollorganisaties
In de praktijk kost het volgens Van de Ven kleine werkgevers erg veel moeite om de werkgeverstaken ‑ waaronder het op de juiste wijze volgen van regels zoals neergelegd in CAO afspraken ‑ correct en volledig invulling te geven. Bonafide payrollorganisaties vervullen een belangrijke rol bij het overnemen daarvan waardoor de ondernemer zich voor de volle 100% kan richten op het laten groeien van zijn onderneming en dus het creëeren van extra werkgelegenheid.

Uitzendwerk en payrolling zijn complementair
Het stoort Please ook dat de VPO in haar 6 jarige bestaan niet heeft kunnen realiseren dat er meer duidelijkheid over payrolling is ontstaan. Zo is het blijkbaar nog steeds niet goed duidelijk wat het verschil is tussen uitzenden en payrollen. Van de Ven: “Uitzendwerk en payrolling zijn complementair in de markt voor flexibele arbeid. Bij uitzendwerk staat het flexibel vervullen van de functie voorop. Payrolling is juist gebouwd rond de relatie met de medewerker, die het bedrijf zelf selecteert en direct aanstuurt. Omdat wij alleen de juridische en administratieve aspecten van het werknemerschap overnemen, zijn onze diensten goedkoper dan die van uitzendbureaus die ook de selectie en vervanging van werknemers voor hun rekening nemen. Dat kostenverschil zegt dus niets over de geboden kwaliteit, maar alleen over de mate van uitbesteding.”

Payrolling heeft de toekomst
Van de Ven is ervan overtuigd dat payrolling de toekomst heeft en dat een nieuwe branche­vereniging uiteindelijk beter in staat zal zijn het negatieve beeld over deze vorm van flexibele arbeid weg te nemen. “Juist nu er in de Stichting van de Arbeid en in de Tweede Kamer gediscussieerd wordt over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er meer inzicht wordt gegeven. Daarbij kunnen grote en kleine bedrijven niet over één kam geschoren worden. Wij hebben een eigen CAO die is toegespitst op payrolling, wij zijn ISO9001, NEN4400-1 en SNA gecertificeerd en we hebben een transparante relatie met de belastingdienst. Andere vooraanstaande payrollbedrijven bieden een overeenkomstige dienstverlening. Onze bedrijfstak groeit snel en heeft behoefte aan verdere verbetering van processen en prestaties, niet aan verdediging van ons bestaansrecht.”

Bron: Please Payroll, 23 mei 2012