Manpower: Dalende werkgelegenheidsverwachtingen voor derde kwartaal

0
271

12 juni 2012

De algemene werkgelegenheidsverwachting van Nederlandse werkgevers voor de periode juli tot en met september van dit jaar is licht pessimistisch.

In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van ManpowerGroup staat het netto werkgelegenheidscijfer op -1%. Over de laatste kwartalen is er een geleidelijke verzwakking te zien in de bereidheid van werkgevers tot het aannemen van meer medewerkers. Vergeleken met het vorige kwartaal is het netto werkgelegenheidscijfer relatief stabiel. Vergeleken echter met hetzelfde kwartaal vorig jaar daalt het cijfer met 5 procentpunten.

> Manpower Employment Outlook Survey Nederland Q3 2012

“Na 8 kwartalen met een licht positieve tot neutrale werkgelegenheidsverwachting geeft het huidige cijfer aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt onzekere zomermaanden tegemoet gaat”, aldus Haiko van der Pol, woordvoerder van ManpowerGroup. “Daarbij is het belangrijk te constateren dat ruim 90 procent van de geïnterviewde Nederlandse werkgevers aangeeft pas op de plaats te maken. Slechts een klein aantal werkgevers voorspelt een toename van het aantal medewerkers op de eigen vestiging. De grote meerderheid echter lijkt tevreden met het intact laten van het huidige personeelsbestand totdat de markt er positiever uit gaat zien. Kijken we op sectoraal en regionaal niveau, dan moeten we concluderen dat de meeste verwachtingen daar teleurstellend zijn. In alle vier de regio’s en in vier van de negen industriële sectoren voorzien werkgevers een negatief netto werkgelegenheidscijfer. De data van de sector Productiebedrijven spannen daarbij de kroon. Het netto werkgelegenheids-cijfer van -10% is het laagste cijfer dat werkgevers in die sector rapporteren sinds Nederland in het derde kwartaal van 2003 ging deelnemen aan dit internationale onderzoek. De zwakke verwachtingen corresponderen met het beeld over de krimpende Nederlandse economie dat de cijfers van het CBS laten zien. Investeringen zowel als consumptie door huishoudens liepen dit jaar sterk terug en het consumentenvertrouwen bereikte een historisch dieptepunt.”

Dalende tendens sinds vorig kwartaal
Vergelijkingen met het vorige kwartaal laten een dalende tendens zien. Werkgevers in drie van de vier regio’s voorspellen een zwakkere arbeidsmarkt dan voor Q2 2012. Uitzondering is de regio West; daar is de voor Q2 reeds fragiele verwachting van -1% onveranderd. Werkgevers in zes van de negen industriële sectoren rapporteren pessimistischer werkgelegenheidsverwachtingen dan drie maanden geleden. De meest opvallende daling is zichtbaar in de sector Transport, opslag & communicatie waar de werkgelegenheids-verwachting met 5 procentpunten verzwakt. In de sector Productiebedrijven is een daling met 4 procentpunten te constateren. Werkgevers in de sectoren Bouw en Groothandel, detailhandel & horeca rapporteren een verzwakking met 2 procentpunten.

Behoorlijk pessimistischer dan vorig jaar
Haiko van der Pol: “De vergelijkingen met hetzelfde kwartaal vorig jaar onthullen een groter contrast. In de regio’s zien we voor Nederlandse arbeidsmarktbegrippen behoorlijk grote verschillen. Zo rapporteren werkgevers in de regio Zuid een daling van 8 procentpunten en zien we voor de regio Oost een verschil van – 7 procentpunten. Werkgevers in sommige sectoren anticiperen nog grotere afnames. De opvallendste daarvan zijn de dalingen met 12 procentpunten in zowel de sector Productiebedrijven als in de sector Zakelijke dienstverlening. Deze werkgevers zijn somber gestemd over de korte termijn-productie-voorspellingen en over hun orderpositie. Dat beïnvloedt niet alleen het producentenvertrouwen maar ook de verwachtingen over de werkgelegenheid.”

Europa
Kansen voor werkzoekenden variëren in de ons omringende landen en zijn over het algemeen bescheiden. De werkgelegenheidsverwachtingen in België (+2%) en in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (beide +1%) blijven matig. De Duitse arbeidsmarkt lijkt stoom af te gaan blazen na meer dan een jaar de dalende Europese trend te hebben weerstaan. Dat de economische crisis in Europa zijn tol eist op de arbeidsmarkt, laten de werkgelegenheids-verwachtingen zien van Griekenland (-13%) en Ierland en Spanje (beide -6%). Positiever gestemd over de werkgelegenheid in Q3 2012 zijn de werkgevers in Roemenië (+10%), Noorwegen (+8%) en Oostenrijk (+7%).

Bron: Persbericht ManpowerGroup, 12 juni 2012