ABU start keurmerkcampagne

0
389

ABU

23 mei 2012

De ABU start deze week een nieuwe ‘keurmerkcampagne’.

De campagne wil bedrijven bewust maken dat het inhuren van uitzendkrachten bij een ABU-aangesloten uitzendbureau een keuze is voor een bonafide uitzendbureau. Door te attenderen op het belang van het ABU-keurmerk ontmoedigt de uitzendkoepel tegelijkertijd bedrijven zaken te doen met malafide uitzendbureaus. Bij de ABU zijn ruim 450 gecertificeerde uitzendorganisaties aangesloten.

Keurmerk
Het ABU-keurmerk is voor veel inlenende bedrijven een garantie dat ze werknemers betrekken van een uitzendbureau dat goede kwaliteit werknemers levert, maar ook voldoet aan de normen van goed werkgeverschap. Daarbij gaat het onder andere om naleving van de CAO, volgen van wet- en regelgeving, afdragen sociale premies en werken volgens arboregels.

Controle
Om de kwaliteit van het ABU-label te borgen, hanteert de brancheorganisatie strenge toetredingseisen en controles. De drempels voor toelating bestaan onder andere uit het hebben van een SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid) en een positief rapport na een aparte screening door een door de ABU goedgekeurde controlerende instelling. Daarbij wordt onderzocht of de onderneming aantoonbaar in staat is te werken volgens de CAO voor Uitzendkrachten (o.a. door beschikking over de juiste software). Naast de toetredingsaudits op zowel SNA als CAO worden na een halfjaar opnieuw controles uitgevoerd. Met behulp van een gedetailleerde systematiek worden frequenties van navolgende controles bepaald.

Publiek-privaat
Deze nieuwe ABU campagne past binnen de bredere boodschap van de ABU voor een gezonde flexibele arbeidsmarkt. Als belangenbehartiger van uitzendorganisaties die gezamenlijk zo’n 70% van de markt vertegenwoordigen en jaarlijks 575.000 mensen aan werk helpen, doet de ABU een beroep op de politiek om te investeren in verdere verbetering van flexibiliteit. Een van de punten uit het vorige week gelanceerde pamflet “Elf voorstellen voor een gezonde arbeidsmarkt” is de aanpak van malafiditeit. Investeren in publiek-private samenwerking bepaalt het succes. De ABU-campagne is een onderdeel van de private zelfregulering.

Media
De campagne van de ABU loopt gedurende de maanden mei, juni, september tot en met december 2012 met radiospotjes, advertenties in bladen, online advertenties en social media.

Bron: ABU Persbericht, 22 mei 2012