Festival Upstream: radicaal samenwerken voor nieuwe economie

0
126

De nieuwe economie moet duurzamer, digitaler, meer circulair en inclusief. Daarom organiseert de regio Rotterdam, Den Haag en Delft van 21 tot 24 september het festival Upstream, waarbij ontmoeten, uitdagen, verbinden en inspireren centraal staan.

Upstream faciliteert het hele jaar samenwerking en uitwisseling van kennis en netwerken met kennissessies, keynotes en workshops via het online platform. Nu is er ook een jaarlijks festival, waarin pioniers en topondernemers hun visie geven op de digitale, CO2-neutrale, circulaire en inclusieve economie.

Buiten de kaders
Bij het aanjagen van de nieuwe economie opereren partijen vaak solo, terwijl we juist van elkaar kunnen leren. Upstream wil daarom de mogelijkheid bieden om met gedeelde expertise en elkaars netwerk verder te kijken. Deelnemers worden uitgedaagd om tijdens het festival buiten de kaders te gaan. Het gaat niet om sparren met gelijkgestemden, maar juist met experts en denkers uit andere branches in gesprek gaan en geïnspireerd worden door verrassende oplossingen.

Industrie en startups
De regio beschikt over toonaangevende industrieën in branches als lucht- en ruimtevaart, maritiem, biowetenschappen, energie en digitale technologie. Veelbelovende startups als SKOON Energy (mobiele energieopslag) faciliteert en Hardt Hyperloop (transport) staan symbool voor de nieuwe economie.

Radicaal samenwerken
De nieuwe economie ontstaat door samenwerkingen tussen startup- en scaleup-founders, investeerders, studenten, beleidsmakers en corporates met lef. Paul Polman, voormalig CEO van Unilever en een van de sprekers: “De enige manier waarop we de verschillende wereldwijde crises kunnen overwinnen en de aarde kunnen redden is wanneer we samenkomen in de gedachte van radicaal samenwerken. Bedrijven, overheden, NGO’s, de maatschappij en vooral de jongere generatie zullen samen moeten werken om wezenlijke veranderingen te bewerkstelligen.”

Flexibel
Ook Michiel Muller van Picnic is enthousiast en gemotiveerd: “Ook in deze instabiele tijd liggen er zeker kansen, juist omdat de wereld zo verandert. Je moet je niet neerleggen bij de situatie zoals die nu is. Een nieuwe situatie betekent dat je flexibel moet zijn. Je moet niet bij de pakken neerzitten. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Ga nadenken over hoe je de nieuwe wereld in wil gaan.”

Braindrain voorkomen
Kristian Voldrich, oprichter van College Life Accelerate, heeft berekend dat buitenlandse studenten elk jaar 1,64 miljard euro bijdragen aan de Nederlandse economie. Dat bedrag wordt verspild als zij Nederland na hun afstuderen verlaten. Hij pleit daarom voor een programma dat hen helpt om te integreren in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat voorkomt de kostbare braindrain en zorgt voor een inclusiever en diverser arbeidsbeleid.

Inclusief en divers
“Het helpen van buitenlandse afgestudeerden om werk te vinden in Nederland is een win-win voor de Nederlandse economie”, zegt hij. “Het gesubsidieerde collegegeld wordt terugbetaald in de vorm van belastingen en arbeidstekorten worden opgevuld. Daarbij verdringen ze geen Nederlandse arbeidskrachten want er zijn grote arbeidstekorten in sectoren als ICT. De ICT-sector kan alleen verder groeien als inclusiviteit en diversiteit belangrijke pijlers van het HR-beleid worden, want er heerst nog teveel een witte mannencultuur.”

Zoekjaar-visa verlengen
Internationaal afgestudeerden leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse schatkist. Afgestudeerden van buiten de EU dragen zelfs 36.000 tot 56.000 euro meer bij dan afgestudeerden uit EU-landen, zo blijkt uit onderzoek van het CPB. Voldrich: “Daarom is het onbegrijpelijk dat de IND besloten heeft om de zoekjaar-visumaanvragen die binnenkort aflopen, niet te verlengen. Met dit visum hebben buitenlandse afgestudeerden de mogelijkheid om een heel jaar te werken zonder beperkingen. De IND zou het beleid kunnen versoepelen om de braindrain tegen te gaan en economische groei te garanderen.”

Upstream komt mede voort uit de Rotterdam Capital Days en is een initiatief van de Gemeente Rotterdam in samenwerking met Gemeente Delft, Rockboost, 42 Workspace, Blue City, ECE, Erasmus Universiteit, Golden egg, Innovation Bridge Europe, Innovation Quarter, IT Campus, KPN, The Mobility Campus, NLGroeit, PHX, Rabobank, RVO, Techstars Startup Weekend, TU Delft, Unknown Group, Venture Café, CIC, Worldstartup en YES!Delft. Het festival vindt plaats in De Stadshaven Brouwerij in Rotterdam.

Bron: Upstream, 23 september 2021