Federgon: Uitzenduren België juli 2016 +2,07%

0
27

De Belgische uitzendkoepel Federgon meldt een stijging van de uitzendactiviteiten in de maand juli.

In de maand juli 2016 nam het aantal uren uitzendarbeid toe met +2,07% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze stijging is toe te schrijven aan een positieve ontwikkeling in beide segmenten: het aantal uren uitzendarbeid nam toe met +1,77% in het arbeiderssegment, en in het bediendesegment met +2,46%.

In vergelijking met de maand juli van vorig jaar liet de uitzendsector een globale groei zien van +6,55% (tegenover +3,60% in juni 2016). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +4,95% in het arbeiderssegment en met +8,51% in het bediendesegment. De toename van de studentenarbeid bedroeg +7,90% in juli 2016 vergeleken met juli 2015.

Bron: Federgon, 30 augustus 2016