Federgon: uitzenduren België augustus 2014 -0,38%

0
274

In de maand augustus 2014 daalde het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid licht met -0,38% t.o.v. de vorige maand

Deze afname is toe te schrijven aan een ongelijke evolutie van de segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,13% in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een toename in gepresteerde uren met 0,64%.

In vergelijking met de maand augustus van vorig jaar liet de uitzendsector een groei met 9,22% optekenen (tegenover 11,95% in juli 2014). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met 8,54% in het arbeiderssegment en met 10,09% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 223,8 punten in augustus 2014 tegenover 224,7 punten in juli. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Bron: Federgon, 24 september 2014