Federgon: Uitzenduren België augustus 2012 +1,74%

0
59

In de maand augustus 2012 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 1,74% t.o.v. de maand juli 2012

Het percentage is berekend op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers.
De toename is zowel toe te schrijven aan het arbeiders- als aan het bediendesegment: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 1,90% in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een toename in gepresteerde uren met 1,51%.

Vergeleken met augustus 2011 een daling van 6,89%
In vergelijking met de maand augustus van vorig jaar liet de uitzendsector een daling met -6,89% optekenen (tegenover -11,62% in juli 2012). Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -9,24% in het arbeiderssegment en een afname met -3,56% in het bediendesegment. Dit ondanks de vooruitgang in het segment van de jobstudenten die 2,20% op jaarbasis bedroeg.

De Federgon-index bereikte 212,3 punten in augustus 2012 tegenover 208,7 punten in juli. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Bron: Federgon, 27 september 2012