Federgon: daling zet door in België in april

0
25

Neerwaartse trend van uitzendarbeid zet door in België in april.

In april 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,05% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Negatieve evolutie
Deze daling is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,17% in het arbeiderssegment, en met -0,88% in het bediendesegment.

Federgon, uitzendactiviteit België april 2019

Op jaarbasis daalt de uitzendactiviteit
In vergelijking met de maand april van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -4,07%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -4,92% in het arbeiderssegment en met -2,88% in het bediendesegment.

Bron: Federgon, 29 mei 2019