Faillissementsgraad uitzendbureaus terug op niveau 2011

0
54

Volgens ABN AMRO is het percentage faillissementen in de uitzendbranche gedaald tot onder de 3% op jaarbasis. Dit is het laagste percentage sinds 2011.

Voor de zakelijke dienstverlening als geheel lag dit percentage in het tweede kwartaal van dit jaar op 0,34%. Daarmee komt het dicht in de buurt van het niveau van voor de recessie: 0,33% in het derde kwartaal van 2008.

Zakelijke dienstverlening: daling zet door
Het hoogste percentage in de zakelijke dienstverlening werd eind eind 2009 bereikt: 0,6%. De verwachting is dat de daling doorzet tot 0,3% in het derde kwartaal van 2015.

Uitzendbureaus: van 4,5% in 2013 naar 3%
De faillissementsgraad onder uitzendbureaus ligt altijd veel hoger dan in andere branches, vanwege de sterke conjunctuurgevoeligheid, en de daarmee samenhangende vraag naar uitzendkrachten. Eind 2013 was de faillissementsgraad in de branche nog 4,5%. Helaas zijn de cijfers vóór 2010 niet uitgesplitst naar branche, waardoor het percentage faillissementen in de uitzendbranche in Q3 2008 niet bekend is.

Bron: ABN AMRO Insights, 17 september 2015