Failliet: Grafiservice Holster te Dordrecht

0
58

27 juli 2017

Grafiservice Holster B.V. te Dordrecht (KvK: 66289548) is op 25 juli 2017 door de rechter failliet verklaard.

Bron: Faillissementen.com, 26 juli 2017