Explosieve groei zzp’ers in onderwijs

0
2501

16 maart 2011

In het onderwijs werken steeds meer zzp’ers (freelancers). Een woordvoerder van de Kamer van Koophandel heeft maandag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad bevestigd.
Steeds meer werkgevers kiezen ervoor hun vaste personeel te ontslaan, om het werk vervolgens te laten doen door uitzendkrachten en zzp’ers.

Drie keer zoveel als in 2007
In de onderwijssector als geheel werken bijna 25.000 mensen als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Op scholen werken ruim twaalfhonderd flexibele krachten. Dat is drie keer zo veel als in 2007. Dat dit gebeurt in het MBO en het HBO vinden wij volstrekt begrijpelijk, zegt Robbert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Daar worden vaak vakmensen ingehuurd voor een reeks lessen, zoals kunstenaars die een tijdje lesgeven op een kunstopleiding.

Geen pensioenopbouw
Ook in het basis- en voortgezet onderwijs is er een toename van het aantal freelancers en flexwerkers. Daar is de AOb niet altijd even gelukkig mee. Dat zijn vaak mensen die een gewone voltijdbaan zoeken, met een contract, maar die niet vinden. Ze nemen dan hun toevlucht tot een freelancebaan, maar ze bouwen zo geen pensioen op en geen andere sociale rechten”, aldus Sikkes.

Onderhandelingspositie
Vooral in het speciaal onderwijs, het basisonderwijs en op universiteiten groeit het aantal freelancers. De stijging heeft volgens scholen te maken met de economische crisis. Onderwijzers hebben geen sterke onderhandelingspositie en kunnen moeilijker om een vast contract vragen.

Goedkoper
Door de vergrijzing gaan bovendien veel docenten met pensioen. Zij worden vervangen door leerkrachten met flexibele en tijdelijke contracten om beter in te spelen op sterk wisselende leerlingaantallen. Scholen kiezen volgens de krant ook vaker voor freelancers omdat ze zo goedkoper uit zijn doordat ze voor hen geen geld hoeven te betalen voor verzekeringen, pensioenen en scholing.

Bron: Nederlandse StartersUnie, 16 maart 2011