Experts in Flex lanceert met NBBU vernieuwde ET-tool

0
257

Experts in FlexSamen met uitzendkoepel NBBU heeft Experts in Flex een vernieuwde versie van de ET-tool ontwikkeld.


Waar gaat deze tool over?
Arbeidsmigranten maken extra kosten, voornamelijk voor dubbele huisvestingskosten en reizen van en naar het land van herkomst. De fiscale ET-regeling komt hieraan tegemoet. Hierdoor kan een werkgever deze extra kosten aan de buitenlandse kracht onbelast vergoeden of vrij verstrekken. De vergoeding of verstrekking kan niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Tevens moeten de kosten door de werkgever kunnen worden onderbouwd. De uitruil van het loon kan bovendien alleen plaatsvinden voor het loon boven het wettelijk minimumloon.


Ten opzichte van de vorige versie van de ET-tool zijn er de nodige veranderingen, onder andere door de nieuwe NBBU- en ABU-cao.

Henk Geurtsen, Experts in Flex: β€œIn de nieuwe CAO is het loonbegrip voor de uitruil gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er in diverse situaties meer kan worden uitgeruild dan eerder het geval was.”

Extra opties
Daarnaast is er een extra berekeningsmethode toegevoegd. In de vorige tool werden eerst de looncomponenten berekend die tegen een ruilvoet van 81% uitgeruild moeten worden. Was er daarna nog een saldo ET-kosten uit te ruilen, dan werd dit berekend over de looncomponenten die onder de 100% ruilvoet vallen.

In deze nieuwe tool wordt naast deze methode de uitruil ook berekend op de manier dat eerst de 100% looncomponenten worden uitgeruild en daarna het eventuele restantbedrag met de 81% looncomponenten.

Beide methodes zijn toegestaan. Het is aan de gebruiker wat de voorkeur heeft.

Geurtsen: β€œDe methode β€˜100-81’ leidt in diverse gevallen tot een hoger bedrag aan uitruil. Kostprijs-technisch gezien zijn de verschillen veel kleiner, omdat uitruil over de 81% tot gevolg heeft dat de reserveringen ook lager worden, terwijl dat bij de 100% looncomponenten niet het geval is.”

Pensioenpremie
Doordat de ET-uitruil geen effect meer heeft op de hoogte van de pensioenpremie voor de StiPP, zal het in wat meer gevallen aantrekkelijk zijn om eerst de 100% uitruil te doen en daarna pas de 81% in plaats van andersom.

WML
In de berekeningen van de tool wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de ondergrens van het WML. Daarnaast wordt er ook nog een andere WML-toets gedaan: op vakantiebijslag-jaarbasis mag het loon niet lager zijn dan 108% van het WML. Als in een bepaalde verloningsperiode door de uitruil het loon onder de 108% van het WML komt, dan hoeft dat op vakantiebijslag-jaarbasis geen probleem te zijn, mits in andere periodes het loon na uitruil hoger is dan 108% van het WML. De tool berekent of en zo ja hoeveel het loon onder de 108% van het WML uitkomt. De gebruiker kan dan zelf een afweging maken of het maximale bedrag wordt uitgeruild of een lager bedrag.

Controleberekeningen
Met de tool kan worden gecontroleerd of de berekeningen op de eigen en andere loonstroken juist zijn. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel bij het maken van kostprijscalculaties als er sprake is van ET-uitruil.

Informatie over de tool
Voor NBBU-leden is de tool gratis. ABU-leden en ABU-volgers kunnen een licentie op de tool krijgen voor € 125,- excl. BTW.

Bron: Experts in Flex, 10 november 2020